Europese top over Grondwet, terrorisme en opvolging Prodi

18-06-2004
 

Tijdens deze Europese Raad zullen regeringsleiders en staatshoofden onder meer spreken over de bestrijding van terrorisme en een beslissing nemen over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie per 1 november 2004.

Daarnaast is deze Raad het dertiende officiële overleg in het kader van de Intergouvernementele Conferentie voor de vaststelling van een Grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Afronding Europese Grondwet

Tijdens deze Europese Raad hopen de Europese regeringsleiders en staatshoofden de Intergouvernementele Conferentie (IGC) af te sluiten.

Belangrijke onderhandelingspunten tijdens deze IGC blijven:

 • de verdeling van stemwegingen in de Raad van ministers en de Europese Raad
 • handhaving van het vetorecht voor de vaststelling van de meerjarenbegroting van de Europese Unie

Voor een overzicht van de meest recente onderhandelingen (inclusief de resultaten):

2.

Terrorismebestrijding

De EU-coördinator voor terreurbestrijding, Gijs de Vries, zal tijdens deze Europese Raad aanbevelingen doen voor nauwere samenwerking tussen Europese lidstaten op dit gebied. De Vries zal doelstellingen presenteren voor de korte, middellange en lange termijn, op wetgevend en politiek gebied.

Thema's hierbij zijn:

 • 1. 
  de reikwijdte van het Europees arrestatiebevel,
 • 2. 
  naleving van de conventies van de Verenigde Naties inzake de financiering van terrorisme, veiligheidsmaatregelen in de zee- en luchtvaart, en de fabricatie van explosieven. Het baart De Vries met name zorgen dat veel lidstaten dergelijke VN-teksten nog niet hebben omgezet in nationale wetgeving,
 • 3. 
  een grotere coördinerende rol van de Raad van Ministers en de Europese Commissie,
 • 4. 
  betere samenwerking tussen de nationale inlichtingendiensten
 • 5. 
  betere inzet van de gegevens uit de Europese vingerafdrukdatabase Eurodac (bedoeld om te voorkomen dat immigranten in meerdere landen asiel aanvragen), en het Schengen Informatie Systeem (SIS),
 • 6. 
  uitbreiding van de bevoegdheden van Europol, die zich in de ogen van De Vries moet ontwikkelen tot (a) de draaischijf in de uitwisseling van gegevens en (b) een organisatie met operationele bevoegdheden.

Gijs de Vries houdt zich vooralsnog niet bezig met Irak, hoewel er veel aanwijzingen bestaan voor de ontwikkeling van dit land tot oefenterrein van terroristen, die onder meer in Europa zijn gerekruteerd. Naar verwachting zal dit onderwerp, samen met de aanbevelingen van De Vries, de basis vormen voor discussies die de Europese Unie zal voeren met de Verenigde Staten tijdens een bijzondere EU-VS top in Dublin, op 25 en 26 juni.

3.

Opvolging Romano Prodi en Javier Solana

Tijdens deze Europese Raad zal beslist worden over een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De zittingsperiode van de huidige Commissie loopt tot oktober 2004. De huidige voorzitter Romano Prodi, is geen kandidaat voor zijn eigen opvolging. Voor de Ieren, die het voorzitterschap van de Europese Unie bekleden tot 30 juni, zou de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie een efficiënte technocraat moeten zijn in de stijl van Jacques Delors.

Verder zal de Europese Raad besluiten of Javier Solana een tweede termijn krijgt als Secretaris-Generaal van de Raad en Hoge Autoriteit van het gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Solana bekleedt deze functie sinds oktober 1999, de termijn loopt af op 17 oktober 2004.

Bronnen

 • Le Monde, 19 mei 2004 (Standpunten Gijs de Vries)
 • EU Observer, 3 juni 2004 (Artsenprotest tegen artikel III-179)

Meer informatie