Artikel III-89: Regelingen voor vergaderingen van ministers uit eurozone-lidstaten

III-88
Artikel III-89
III-90

De regelingen voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden vastgesteld door het protocol betreffende de Eurogroep.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De regelingen voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten die deel uitmaken van de eurozone, worden vastgesteld in het protocol betreffende de Eurogroep.

2003

De regelingen voor vergaderingen van de ministers van de lidstaten die de euro als munt hebben, worden vastgesteld door het protocol betreffende de Eurogroep.

2004