Kabinet onbeschadigd uit algemene beschouwingen

vrijdag 19 september 2003, 10:23

Gisteravond zijn de algemene beschouwingen zoals verwacht zonder noemenswaardige incidenten afgerond. Op twee punten deed het kabinet wat water in de wijn. Over de strenge VUT-regeling deed de minister-president de toezegging nog met de sociale partners te gaan praten. Zowel van de coalitie als van de oppositie kreeg het kabinet felle kritiek op het plan de volledige VUT-uitkering eenmalig volledig te belasten, waardoor de VUT onbetaalbaar zou worden. Balkenende komt daar tijdens de financiële beschouwingen op terug.

Dan was er ook nog de medicijnknaak: voor ieder recept zou een eigen bijdrage van € 1,50 worden gevraagd. Zowel oppositie als coalitiepartner CDA voelden daar niet voor. CDA-fractievoorzitter Verhagen kwam met het voorstel de knaak in te ruilen voor een hoger eigen risico van de ziektekostenverzekering in 2005. Dat wekte weer de woede van de oppositie. Met andere woorden: oppositie en CDA werden het niet eens waardoor de knaak gewoon ingevoerd kan worden. Wel zegde Balkenende een plafond van € 100 per jaar per persoon toe.

Vermeldenswaard is nog dat de grootste oppositiepartij, de PvdA, niet met een doorgerekende tegenbegroting kon komen. Dat kwam fractievoorzitter Bos duur te staan: hoongelach was zijn deel.

De positie van minister-president Balkenende lijkt door de algemene beschouwingen wat verstevigd. Hij verdedigde met verve het beleid en pareerde zelfverzekerd zijn tegenspelers. Eenmaal werden de interrupties hem te veel: 'Voorzitter, ik wou zo maar weer eens doorgaan met waar het kabinet mee bezig is'.

bron: anp, de Volkskrant, 19 september 2003


Meer over

Verwant nieuws