'Vrijwillige' zuivering in LPF

vrijdag 11 juli 2003, 8:41

Circa twintig regiobestuurders van de LPF hebben gisteren tijdens een besloten partijvergadering hun lidmaatschap opgezegd. Als zij dat niet hadden gedaan, dan waren ze door het hoofdbestuur geroyeerd. Partijleider Herben had daarop aangedrongen en secretaris Hammerstein had het royement eerder al aangekondigd.

De regiobestuurders hadden kritiek geuit op partijvoorzitter Maas en partijleider Herben. Maas werd despotistisch genoemd en Herben 'onzichtbaar'. Het partijbestuur verweet de regiobestuurders dat zij hun kritiek naar buiten hadden gebracht en medestanders in de partij hadden getracht te mobiliseren. Herben deelde op de website van de LPF mee dat 'het gedonder' afgelopen moest zijn.

Tijdens de vergadering in Rotterdam kregen de opposanten geen gelegenheid een discussie te beginnen. Partijleider Herben beschikte bovendien over 1500 machtigingen, waardoor een eventuele motie van afkeuring bij voorbaat kansloos zou zijn geweest.

bronnen: Trouw, website LPF


verwant nieuws

meer over