Onrust in bestuur LPF

vrijdag 27 juni 2003, 9:05

Het rommelt in het bestuur van de LPF. Vanuit een aantal regio's is er kritiek geuit op de rol van Ed Maas. Aanleiding hiervoor is het wegzenden van twee hoofdbestuursleden. Op grond hiervan hebben een aantal regiovoorzitters het vertrouwen in het hoofdbestuur opgezegd. Het Drentse LPF-Statenlid De Jong beschuldigt Maas ervan een aantal LPF-leden, onder wie bestuurders en 'Fortuynisten van het eerste uur', te willen royeren.

Afgelopen woensdag was er een besloten bestuursvergadering gepland om over het conflict tussen regiobesturen en hoofdbestuur te praten. Een verzoek van de regiobestuurders om in plaats van deze besloten bestuursvergadering een gesprek te hebben met Ed Maas, werd door het hoofdbestuur echter afgewezen.

De website van de LPF meldt verder dat een interne crisis in de regio Groningen afgelopen dinsdag is beslecht. Hoofdbestuurder Ruud Both zal in Groningen als interim-voorzitter gaan optreden. Op 10 juli houdt de LPF een algemene ledenvergadering. Maas en Hammerstein hebben inmiddels besloten terug te komen op hun eerdere voornemen om terug te treden als voorzitter, respectievelijk secretaris.

bronnen: ANP en www.lijstpimfortuyn.nl