Verheugde reacties uit politiek Den Haag op zwangerschap Máxima

donderdag 19 juni 2003, 8:49

Zowel door het kabinet, bij monde van minister-president Balkenende, als door de diverse fracties, is verheugd gereageerd op het bericht dat prinses Máxima in verwachting is.

De premier zei ervan uit te gaan, dat de gehele Nederlandse samenleving blij zal zijn met deze boodschap. De SP sprak de hoop uit op een voorspoedige zwangerschap en een gezonde troonopvolger. Ook GroenLinks zei blij te zijn voor Máxima en Willem-Alexander.

De verheugde reacties van republikeinsgezinde partijen zijn historisch gezien enigszins opmerkelijk. Op 22 december 1908 nam SDAP-voorman Troelstra in de Tweede Kamer afstand van de huldeblijk bij de aankondiging dat koningin Wilhelmina in verwachting was. Troelstra deelde mee niet te kunnen instemmen met de huldeblijk onder leiding van Kamervoorzitter Röell, vanwege het standpunt van de sociaal-democraten over de monarchie, ook al was een zwangerschap op zich verheugend.

De andere fracties reageerden ontstemd. De liberale afgevaardigde voor Kampen, Reyne, riep luidkeels 'Bah!' en een ander liberaal lid zei dat de socialisten wel de wrange vruchten zouden plukken bij de komende verkiezingen. Fractiegenoten hadden Troelstra tevergeefs trachten te weerhouden van zijn reactie.

bron: Trouw, 19 juni 2003 en PDC