SGP en ChristenUnie tevreden, D66 teleurgesteld na coalitiebesprekingen

vrijdag 25 april 2003, 10:10

SGP-voorman Bas van der Vlies gaf na de gesprekken gisteren met de informateurs en onderhandelaars van CDA en VVD weinig bijzonderheden prijs. Wel vertelde hij zich heel serieus genomen te voelen. Van der Vlies zal vooral de VVD moeten overtuigen dat er met de Staatkundig Gereformeerden vruchtbaar valt samen te werken.

Menigeen kan nauwelijks geloven dat een dogmatische partij als de SGP, met radicale opvattingen over de rol van de vrouw en de scheiding van kerk en staat, als serieuze gesprekspartner aanschuift bij de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.

De minder orthodoxe en praktischer ingestelde ChristenUnie (CU) zou wat de VVD betreft gemakkelijker partner in een nieuw kabinet kunnen worden. Ook Rouvoet was positief. Het CDA is in het verleden al vertrouwd geraakt met de CU en de SGP, onder andere in de gezamenlijk strijd die zij tegen de euthanasiewet voerden onder Paars. Vandaag worden de onderhandelingen met klein rechts voortgezet.

D66-leider Boris Dittrich toonde zich na afloop van een gesprek met Balkenende en Zalm teleurgesteld, omdat er nog een behoorlijk verschil van mening bestaat over investeringen in het onderwijs en democratische vernieuwing. CDA en VVD zien niets in een correctief referendum, maar zouden wel toezeggingen hebben gedaan op punten als de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel. Maandag gaan de onderhandelingen verder en valt de beslissing met wie CDA en VVD in zee gaan.

bron: Trouw, 25 april 2003