Europese Gemeenschap (EG)

Na het in werking treden van het Verdrag van Maastricht in 1993 volgde de Europese Gemeenschap (EG) de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De Europese Gemeenschap vormde samen met EURATOM en tot 2002 de EGKS de eerste van de drie pijlers van de Europese Unie. Samen stonden zij bekend als de Europese Gemeenschappen.

Met het inwerkingtreden van het Verdrag van Lissabon in december 2009 is de pijlerstructuur van de Europese Unie verleden tijd. Het EG-Verdrag is ingetrokken waardoor de Europese Gemeenschap niet meer bestaat.

Meer informatie