Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

Dit verdrag regelde de gemeenschappelijke controle over de zware industrie en mijnbouw in zes Europese landen: de Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk en Italië. Het in augustus 1952 ondertekende verdrag was een eerste stap naar Europese integratie. De EGKS had een Hoge Autoriteit die als supranationaal college fungeerde en een eigen parlement, bestaande uit parlementariërs uit de lidstaten.

De EGKS ontstond op voorstel van de Franse minister van buitenlandse zaken, Robert Schuman, geïnspireerd door een andere Fransman, Jean Monnet. Door het Verdrag werd met name de Frans-Duitse samenwerking vorm gegeven. Beide landen waren tussen 1870 en 1945 verwikkeld in drie oorlogen. De EGKS hield op 23 juli 2002 op te bestaan.