Wachtgeldregeling bewindslieden versoberd

donderdag 26 september 2002, 9:06

De wachtgeldregeling voor bewindslieden wordt gelijkgetrokken met de regeling voor andere politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden en wethouders. Dat betekent dat ministers en staatssecretarissen die korter dan drie maanden in functie zijn zes maanden wachtgeld krijgen. Deze periode was voorheen twee jaar.

De ministerraad is met dit voorstel van minister Remkes akkoord gegaan. Eind juli ontstond in Den Haag commotie toen bleek dat Philomena Bijlhout, die nog geen 24 uur als staatssecretaris in functie was geweest, twee jaar wachtgeld zou krijgen.

bron: persbericht ministerie van Algemene Zaken


Verwant nieuws