Twee lobbyisten lijnrecht tegenover elkaar

maandag 16 september 2002, 9:39

Vrijdag was het de dag van twee belanghebbenden om hun zegje te doen bij de enquêtecommissie bouwnijverheid. De bouwkoepel AVBB werd vertegenwoordigd door Elco Brinkman; de Vereniging van Nederlandse Gemeenten door Wim Deetman.

Elco Brinkman kwam met een tweetal ideeën die de problemen in de bouwwereld moeten helpen oplossen. Allereerst moeten de rekenvergoedingen weer terug komen. Met rekenvergoedingen kunnen bouwers de kosten van het maken van een offerte terugverdienen. Het maken van offertes is een arbeidsintensieve en kostbare zaak. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, moeten deze kosten op de één of andere manier worden terugverdiend.

Ten tweede moet de overheid niet altijd kiezen voor de meest goedkope offerte. Er moet ook rekening worden gehouden met de beschikbare capaciteit bij de bouwers. Een bouwer die teveel werk krijgt, moet extra capaciteit inhuren, dat kost veel geld. Te weinig werk is ook niet goed, want de salarissen moeten worden voldaan. Het systeem van vooroverleg loste deze problematiek op.

Wim Deetman verdedigde de overheid. Hij wil juist geen rekenvergoedingen en is van mening dat de overheid het niet kan verantwoorden duurdere offertes te accepteren.

Iedereen is het erover eens dat de overheid met nieuwe regels moet komen. Aan de commissie de taak hierin te adviseren.

bron: Trouw, 14 september 2002