Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels

foto Dr. J.W.M.M.J. (Jos) Hessels
bron: Fotobureau Dijkstra

Voormalige medewerker van de CDA-Tweede Kamerfractie, die in 2002 daarvan zelf lid werd. In de Tweede Kamer hield hij zich onder meer bezig met economische zaken (energie, innovatie en grensregio's) en infrastructuurprojecten (IJzeren Rijn). Hij was ook secretaris geweest van de Limburgse Werkgeversvereniging en had verder via maatschappelijke organisaties banden met zijn woonprovincie. Op 6 maart 2009 werd hij lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en bleef dat tot mei 2011. Sinds juni 2011 is hij burgemeester van Echt-Susteren. In 2018 promoveerde hij op een proefschrift over fractieondersteuning in gemeenten.

CDA
in de periode 2002-2009: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jozef Wilhelmus Maria Michel Johannes (Jos)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 10 februari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf januari 1985

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • secretaris, belast met communicatie (woordvoerder, voorlichter, eindredacteur, evenementen-organisator), LWV (Limburgse Werkgeversvereniging) (VNO/NCW Limburg), van 1993 tot 1 juni 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 10 maart 2009
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 6 maart 2009 tot 24 mei 2011
 • waarnemend burgemeester van Echt-Susteren, van 1 juli 2011 tot 30 maart 2012
 • burgemeester van Echt-Susteren, vanaf 30 maart 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/10)
 • voorzitter Stuurgroep Burgernet Limburg, vanaf 1 januari 2020
 • lid commissie Bestuur & Veiligheid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vanaf 1 september 2022

vorige (2/46)
 • lid Netwerkberaad SML, van maart 2015 tot 1 januari 2021
 • voorzitter BCL (Bond van Carnavalverenigingen in Limburg), tot november 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter werkgroep Grensoverschrijdende Samenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • ondervoorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting "Seva Sangam" (tehuis voor kansarme meisjes in India)
 • lid Comité van Aanbeveling "Eurofestival Maasbracht" (jeugdorkesten)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2003 samen met zijn fractiegenoot Jan ten Hoopen een initiatiefvoorstel in over levering van warmte aan kleinverbruikers. De zorgplicht van de overheid voor de levering van warmte wordt daarin nader uitgewerkt.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.