Drs. B.J. (Joost) Eerdmans

foto Drs. B.J. (Joost) Eerdmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Tweets @Eerdmans

Joost Eerdmans (1971) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van JA21. Hij is fractievoorzitter en politiek leider. De heer Eerdmans was secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam en kwam in 2002 voor de LPF in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen van 2006 stapte hij over naar Eén NL. Toen die partij geen zetel haalde, kwam er vrij onverwacht een einde aan zijn Kamerlidmaatschap. In 2009-2014 was hij wethouder van Capelle aan den IJssel en in 2014-2018 wethouder in Rotterdam namens Leefbaar Rotterdam. In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 werd hij adviseur van Thierry Baudet, maar in november 2020 kwam het tot een breuk met FVD.

LPF, groep-Eerdmans/Van Schijndel (ex-LPF, ex-VVD), JA21
in de periode 2002-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, politiek leider

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bernard Johannes (Joost)

geboorteplaats en -datum
Harderwijk, 9 januari 1971

levensbeschouwing
Protestants

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), tot maart 2002
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), van maart 2002 tot 24 augustus 2004
 • Eén NL, vanaf 23 augustus 2006
 • Leefbaar Capelle (lokale partij)
 • Leefbaar Rotterdam (lokale partij)
 • FVD (Forum voor Democratie), tot 26 november 2020
 • JA21 (Het Juiste Antwoord 21), vanaf 18 december 2020

lid tussentijds gevormde fractie(s)
groep-Eerdmans/Van Schijndel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2006 tot 30 november 2006

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • stagiair en projectmedewerker project parlementaire enquête opsporingsmethoden, CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 september 1995 tot 1 december 1996
 • secretaris stuurgroep implementatie parlementaire enquête opsporingsmethoden, ministerie van Justitie, van 1 augustus 1997 tot 13 juli 1998
 • stafmedewerker directeur-generaal, directoraat-generaal rechtshandhaving, ministerie van Justitie, van 13 juli 1998 tot 15 juli 1999
 • secretaris van burgemeester Opstelten van Rotterdam, van 15 juli 1999 tot mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006
 • fractievoorzitter Groep-Eerdmans/Van Schijndel, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 september 2006 tot 30 november 2006
 • manager public affairs accountants- en adviesorganisatie "Deloitte", vanaf 1 september 2007
 • wethouder (van verkeer en vervoer; sinds 2010 tevens volkshuisvesting, buitenruimte en beheer) van Capelle aan den IJssel, van 2 maart 2009 tot 27 maart 2014 (namens Leefbaar Capelle)
 • lid gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, van 11 maart 2010 tot 27 april 2010
 • presentator tv-programma 'Uitgesproken', omroep WNL, van januari 2011 tot september 2011
 • redacteur omroep WNL, van september 2011 tot mei 2014
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 27 maart 2014 tot 15 mei 2014
 • wethouder (van veiligheid, buitenruimte, dierenwelzijn en bestuurlijke vernieuwing.) van Rotterdam, van 15 mei 2014 tot 5 juli 2018
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 29 maart 2018 tot 8 april 2021
 • fractievoorzitter JA21, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 18 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • politiek leider JA21, vanaf 18 december 2020
 • lid bestuur Wetenschappelijk Instituut JA21, vanaf 2021
 • voorzitter Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie JA21, vanaf 19 oktober 2022

vorige
 • redacteur CDA-magazine
 • lid beweging "Confrontatie met de Toekomst", CDA
 • secretaris programmacommissie CDA, gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam, 1998
 • lid werkgroep beleidsplan 2000+, CDA Gelderland, van november 2001 tot 2002
 • voorzitter focusgroep CDA-programmacommissie Provinciale-Statenverkiezingen Gelderland, van december 2001 tot 2002
 • fractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 28 augustus 2002
 • vicefractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 2002 tot 17 oktober 2002
 • fractiesecretaris LPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 oktober 2002 tot 20 september 2006
 • voorzitter LPF-denktank politie/justitie
 • fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, van maart 2014 tot mei 2014
 • fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, gemeenteraad van Rotterdam, van maart 2018 tot 8 april 2021

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker Leefbaar Rotterdam, gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, 2014
 • lijsttrekker Leefbaar Rotterdam, gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, 2018
 • lijsttrekker JA21, Tweede Kamerverkiezingen 2021, van 7 januari 2021 tot 17 maart 2021
 • lijsttrekker JA21, Tweede Kamerverkiezingen 2023, van 1 oktober 2023 tot 23 november 2023

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Thorbeckebestuur
 • eigenaar Joost Eerdmans Producties, vanaf 2018
 • lid Jury Pim Fortuyn Prijs, vanaf 3 april 2023

vorige
 • voorzitter leerlingenvereniging, Christelijk College "Nassau-Veluwe" te Harderwijk, van september 1987 tot september 1989
 • penningmeester faculteitsvereniging bestuurskunde, van september 1990 tot september 1991
 • voorzitter politiewerkgroep Rotterdam, van maart 1996 tot december 1997
 • adviseur (eerder voorzitter) FUTUR, landelijke vereniging van ambtenaren tot 35 jaar, vanaf 1998
 • lid algemeen bestuur VoM (Vereniging voor Overheidsmanagement), van december 2001 tot 2002
 • lid bestuur Haagse dierenbescherming, van februari 2002 tot november 2002
 • voorzitter Burgercomité tegen Onrecht (behartiging van de belangen van slachtoffers en nabestaanden van misdrijven), van 31 augustus 2009 tot 3 april 2023
 • medewerker tv-programma "TROS RegelRecht", 2010
 • presentator programma's Uitgesproken WNL, WNL Avondspits en BNR Peptalk, van 5 januari 2011 tot 1 januari 2014

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, vanaf 1 november 2002
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 27 augustus 2003
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 mei 2002 tot 30 november 2006

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Stichting Aandacht doet Spreken (slachtoffers van geweld), omstreeks april 2006

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Christelijk College "Nassau-Veluwe" te Harderwijk, van augustus 1983 tot mei 1989

academische studie
 • bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam, van september 1989 tot augustus 1995

postacademisch onderwijs
 • public administration School for Public and Environmental Affairs, Indiana University te Bloomington (VS), van januari 1993 tot juni 1993
 • politierecht

stages e.d.
 • stage hoofdafdeling bestuurszaken, afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, gemeente Zoetermeer, van maart 1995 tot juni 1995

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Pleitbezorger van zwaardere bestraffing van deelname aan terroristische organisaties, illegaal wapenbezit en ernstige dierenmishandeling
 • Diende in 2002 samen met zijn fractiegenoot Olaf Stuger een initiatiefwetsvoorstel in over het invoeren van een minimumstraf voor moord en doodslag. Het voorstel werd in 2006 ingetrokken. (28.640)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in om de maximumstraf voor verboden wapenbezit te verhogen. Dit voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat het beoogde doel via amendering van het wetsvoorstel herijking strafmaxima gerealiseerd was. (28.677)
 • Interpelleerde op 24 juni 2003 de ministers Donner en Remkes over winkelcriminaliteit (28.975)
 • Diende in 2004 samen met Geert Wilders (Groep-Wilders) een initiatiefwetsvoorstel in om civielrechtelijk optreden tegen organisaties die bij plannen tot verstoring van de openbare orde misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap (29.757)
 • Diende in 2004 en 2005 moties van wantrouwen in tegen minister Donner naar aanleiding van incidenten met TBS'ers die zich aan hun verlof hadden onttrokken. Beide moties werden verworpen.
 • Diende in 2006 samen met Aleid Wolfsen (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen en over het strafmaximum voor het doden van andermans dieren. De verdediging van het voorstel werd in 2006 overgenomen door de heer Waalkens (PvdA). (30.511)
 • Diende in 2006 een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag. De verdediging werd in 2006 overgenomen door PVV'er Raymond de Roon. (30.659)

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2022, anders dan zijn twee fractiegenoten, vóór het initiatiefwetsvoorstel-Paternotte c.s. over afschaffing van de vijf dagen bedenktijd voor de afbreking van zwangerschappen

aangemelde gegevens

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bracht tot nu toe zeven aanvalsplannen uit (over criminaliteit, bureaucratie, tbs, wapengeweld, rechtssysteem, de politie en de werkwijze van de Kamer)
 • Bracht in 2003 een zwartboek uit over het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn
 • Publiceerde in 2005 een handleiding voor het geval er een terroristische aanslag zou plaatsvinden
 • Werd op 20 september 2006 door de leiding van de LPF gevraagd zijn zetel op te geven, vanwege zijn Tweede-Kamerkandidatuur voor Eén NL. De Kamervoorzitter deelde mee dat hij zich per 25 september had aangesloten bij de Groep-Van Schijndel.

verkiezingen
 • Was in 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de LPF-kandidatenlijst
 • Was in 2006 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van EénNL, maar werd niet gekozen

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, maart 2023 (gekozen met voorkeurstemmen; niet aanvaard)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
DJ Jopie (als d.j. in Nieuwspoort)

overige onderscheidingen en prijzen
 • Pim Fortuyn-Award (voor meest 'Fortuynlijke' politicus), 2003
 • Thorbeckeprijs 2005 (voor politieke welsprekendheid)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
Oud-lid Rotterdamse studentenvereniging "Sanctus Laurentius"

hobby's
 • sport (tennis en hardlopen)
 • piano
 • cabaret

9.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
"10 jaar Zonder Pim. Over de erfenis van Fortuyn" (met Martijn van Winkelhof, 2012)

literatuur/documentatie
 • "De coming-out van de ambtenaar", in: "HP/De Tijd", 10 augustus 2001
 • "Beter imago moet jongeren naar de overheid lokken", in: "Staatscourant", 24 augustus 2001
 • "Met genuanceerde opinies kun je de grachten vullen", in: "De Volkskrant", 25 juli 2003
 • "Ik wil gehoord worden", in: "Nieuwe Revu", 5 februari 2004
 • "Ik word hier horendol!", in: "Katholiek Nieuwsblad", 18 juni 2004
 • "Pim Fortuyns vaandeldrager", in: "Elsevier", 10 juli 2004
 • "Wat een slap land", in: "De Volkskrant", 8 januari 2005
 • "Het beste voor een land is een goede dictator", in: "HP/De Tijd", 19 januari 2005
 • "Huber en Zandberg ontmoeten J. E.", in: "Panorama", 9 februari 2005
 • "We leven in een slap land", interview met Meindert van der Kaaij, Trouw (de Verdiepening), 16 aug. 2005
 • "Lekker gewerkt?", Intermediair, 1 september 2005
 • "De communicatie van een politicus", Communicatie, september 2005
 • "Huisarrest", Sensor, november 2005
 • "Een politicus moet dicht bij zichzelf blijven", Nederlands Dagblad, 26 november 2005
 • "Waakhonden in de Kamer zijn altijd nodig", CDA-krant, 3 december 2005
 • "Beste wensen van Joost Eerdmans", Aktueel, december 2005
 • "Bernard Johannes Eerdmans", Benoordenhout, december 2005
 • "De wereld van Joost Eerdmans", Onze Wereld, februari 2006
 • "Eerdmans-Pastors: de zonen van Pim", Metro, 7 maart 2006
 • "Wat zal de toekomst brengen", AD, 14 augustus 2006
 • Nieuwe Revu, 26 oktober 2006
 • M. Knapen, "Het voorlopige afscheid van een ik-politicus", Staatscourant, 5 januari 2007

10.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.