J. (Jacques) Tichelaar

foto J. (Jacques) Tichelaarvergrootglas

Vakbondsman uit Heerenveen, die ten tijde van het kabinet-Balkenende IV fractievoorzitter van de PvdA was. Was als secondant van Wouter Bos betrokken geweest bij de vorming van dat kabinet. Als voormalige bestuurder van de Algemene Onderwijsbond gold hij als een bekwaam en integer onderhandelaar, die zaken op scherp kon zetten. Als Tweede Kamerlid, wat hij in 2002 werd, hield hij zich onder meer bezig met onderwijs, economische zaken en arbeidsparticipatie. Verder was hij voorzitter van de vaste commissie voor Financiën. Aan zijn fractievoorzitterschap kwam al na een jaar een einde door gezondheidsproblemen. Een jaar later werd hij commissaris van de Koning(in) in Drenthe. Per 1 maart 2017 stapte hij op vanwege een aanbestedingsaffaire. Bevlogen politicus die zich tamelijk direct uitdrukte (hij werd omschreven als 'straatvechter'), maar die ook kon relativeren.

PvdA
in de periode 2002-2017: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, Commissaris van de Koning(in)

Voornaam (roepnaam)

Jacques (Jacques)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heerenveen, 2 januari 1953

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1 augustus 1976

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderwijzer en adjunct-directeur scholengemeenschap "De Stûke" te Joure, vanaf 1 augustus 1976
 • onderwijzer en adjunct-directeur "Aebingaschool" te Leeuwarden, tot 1 januari 1989
 • algemeen secretaris ABOP (Algemeen Bond van Onderwijzend Personeel), van 1 januari 1989 tot 1 april 1994
 • voorzitter Aob (Algemene Onderwijsbond), van 1 april 1994 tot 1 juni 2002 (gekozen 24 januari 1994)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 1 mei 2009
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 2007 tot 22 april 2008 (vanwege ziekte nam vanaf 22 januari 2008 Mariëtte Hamer voor hem waar)
 • Commissaris van de Koning (tot 30 april 2013 'van de Koningin') in Drenthe, van 1 mei 2009 tot 1 maart 2017

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was eigenaar van een schildersbedrijf

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"het oliemannetje"

woonplaats
Assen

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Guus Valk en Sheila Kamerman, "Stakingsleider met een afkeer van strijdcultuur. 'Paarse' vakbondsleider Jacques Tichelaar ging het onderwijsdebat uit de weg", NRC Handelsblad, 29 april 2002
 • Guus Valk, "Jacques Tichelaar. Opgeruimde Fries", NRC Handelsblad, 15 februari 2007
 • John Wanders, "Staatvechter die overal deals kan sluiten", De Volkskrant, 24 april 2007
 • Marc Peeperkorn, "Met pijn in het hart", De Volkskrant, 31 mei 2008

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.