Ir. B.J. (Jan) Odink

foto Ir. B.J. (Jan) Odink
bron: RVD

LPF-staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het kabinet-Balkenende I. Had onder meer bemoeienis met de kokkelvisserij en het (Europees) visserijbeleid. Van huis uit landbouweconoom en eerder onder meer secretaris van het Productschap Vee en Vlees. Na zijn staatssecretariaat werd hij voorzitter van het Productschap Vis. Stond in 2003 op de kandidatenlijst van de LPF bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar omdat hij niet werd gekozen eindigde daarmee zijn (korte) politieke loopbaan.

LPF
in de periode 2002-2003: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Berend Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 18 augustus 1944

overlijdensplaats en -datum
Seychellen, 29 april 2018

3.

Partij/stroming

partij(en)
LPF (Lijst Pim Fortuyn)

verwante partij
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • secretaris bestuur Productschap Vee en Vlees te Rijswijk (Z.H.), van 1985 tot 22 juli 2002 (tevens sectordirecteur 'rood vlees')
  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (onder andere belast met visserij en dierenwelzijn), van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
  • voorzitter Productschap Vis, van 1 januari 2006 tot 1 januari 2010

takenpakket (bewindspersoon)
  • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de visserij; 2. beleid met betrekking tot kennis en innovatie; 3. mestbeleid; 4. uitvoeringsaspecten van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren; 5. exportbevordering.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

  • vicepresident AVEC (Europese pluimveeorganisatie voor industrie en handel)
  • adviseur Nederlandse en Duitse levensmiddelensector

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
  • Bereikte in december 2002 overeenstemming over een nieuw Europees visserijbeleid, waarbij de quota voor onder andere schol en kabeljauw werden verlaagd. De afspraken waren minder ongunstig dan in het voorstel van de Europese Commissie stonden. Er is meer ruimte voor betrokkenheid van vissers en maatschappelijke organisaties en de controle per land worden verbeterd.
  • Trok in 2003 door zijn voorganger ingediende wetsvoorstellen in over de huisvesting van vleeskuikenouderdieren en over een verbod op pelsdierhouderij (27.052, 28.048)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
  • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 15e op de kandidatenlijst van de LPF

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.