Samenstelling enquêtecommissies bekend

vrijdag 7 juni 2002, 15:22

De samenstelling van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rond de val van de enclave Srebrenica, is bekend. Tot leden zijn benoemd: Bert Bakker (D66), Bibi de Vries (VVD), Bert Koenders (PvdA), Aart Mosterd (CDA), Tineke Huizinga-Hevinga (ChristenUnie), Harry Wijnschenk (LPF) en Fenna Vergeer-Mudde (SP). De commissie zal naar verwachting Bert Bakker tot voorzitter kiezen.

De vacatures in de enquêtecommissie Bouwnijverheid worden vervuld door het LPF-lid Harry Smulders en de PvdA'er Adri Duivesteijn.