Mogelijk strafrechtelijk onderzoek naar Nederlandse Midden Partij

donderdag 28 februari 2002, 13:30

Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of de Nieuwe Midden Partij (NMP) strafrechtelijk is te vervolgen op grond van de Wet toezicht kredietwezen en/of de Wet op de kansspelen. Dit naar aanleiding van een advertentie van de partij om bedragen aan de partij te lenen, waarbij elke honderdste lener fl 49.800 uitgekeerd zou krijgen.

Minister de Vries antwoordt dit op vragen van de Tweede-Kamerleden de Wit en Kant. De partij heeft wellicht beide wetten overtreden. Het is in de eerste plaats verboden zich tot het publiek te wenden voor het bedrijfsmatig aantrekken van geld, tenzij daar een ontheffing voor geldt. Volgens de minister heeft de Nederlandsche Bank inmiddels contact gezocht met de partij.

In de tweede plaats lijkt het erop, aldus de minister, dat 'geen overwegende invloed uitgeoefend kan worden' om honderdste lener te zijn en fl 49.800 te toucheren. Dit criterium, in de Wet op de kansspelen neergelegd, geeft aan of er sprake is van een kansspel. Daar is een vergunning voor vereist.

bron: antwoord op Kamervragen dd. 28 februari 2002