Nieuwe Midden Partij (NMP)

logo NPM

De NMP was een belangenpartij gericht op ondernemers. Een aantal voormalige leden van de politieke groepering Nederland Mobiel heeft zich aangesloten bij de NMP. Lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was Jos Bron.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De NMP beoogt een middenpartij te zijn voor ondernemers, zelfstandigen en middenstanders. Ook wil de partij zich inzetten voor vergeten groepen als ongehuwden, bejaarden en gehandicapten. Een betere, rechtvaardiger en aanvaardbare lastenverdeling staat hoog in het vaandel.

De partij wil een halt toeroepen aan de inefficiëntie van het overheidsapparaat en verspilling van de algemene middelen. Er zou een dusdanig bestedingsbeleid gevoerd moeten worden dat de geldontwaarding tot een minimum blijft beperkt.

2.

Verkiezingsprogramma

De speerpunten van het verkiezingsprogramma zijn

  • sanering van de staatsschuld en voorkoming van kapitaalvlucht
  • het scheppen van werkgelegenheid door verlaging loon-en inkomstenbelasting en een 5-jaren stimuleringsplan voor het midden-en kleinbedrijf door lastenverlaging
  • stoppen met autootje pesten
  • personeelsstop bij de overheid
  • AOW en andere door de burger betaalde oudedagsvoorzieningen waardevast.
  • minimaal 1 miljard gulden extra voor thuiszorg en 2 miljard gulden per jaar voor de aanvulling van het AOW-fonds
  • in Europees verband een stringent toelatingsbeleid voor asielzoekers
  • minimaal 2 miljard gulden per jaar extra voor de veiligheid van de burgers
  • stoppen met geldverspilling bij ontwikkelingshulp

Daarmee wil de NMP de politiek weer geloofwaardig maken voor de burger.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.