Jhr. L.F.J.J.J. (Leopold) van Sasse van Ysselt

foto Jhr. L.F.J.J.J. (Leopold) van Sasse van Ysselt

Onafhankelijk Tweede Kamerlid ten tijde van Willem I en Willem II. Grondbezitter uit Boxmeer. Maakte in 1809 op 31-jarige leeftijd al deel uit van het Wetgevend Lichaam en werd in 1814 tot lid van de Staten-Generaal benoemd. Vanwege zijn liberale opvattingen in 1818 niet herkozen, maar in 1823 teruggekeerd in de Tweede Kamer. Krachtig pleitbezorger van de rechten van de katholieke minderheid en van grotere persvrijheid. Stemde vaak mee met de Zuid-Nederlanders. Keerde zich wel tegen de Belgische opstand. Na zijn vrijwillige ontslag in 1832 keerde hij in 1840 terug als lid van de Dubbele Kamer en twee jaar later als gewoon lid.

financiële oppositie, moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1809-1844: lid Wetgevend Lichaam (1806-1810), lid Staten-Generaal, lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Leopold Frans Jan Jacob Joseph (Leopold)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boxmeer, 2 september 1778

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 maart 1844

3.

Partij/stroming

stroming(en)
"financiële oppositie"

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • lid Wetgevend Lichaam, van 16 november 1809 tot 31 maart 1810 (voor het departement Brabant)
 • lid Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, van 2 mei 1814 tot 1 september 1815 (voor Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1815 tot 18 oktober 1818 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 oktober 1823 tot 15 oktober 1832 (voor Noord-Brabant)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 oktober 1842 tot 12 februari 1844 (voor Noord-Brabant)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Ridderschap van Noord-Brabant, vanaf 1814

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/9)
 • Stemde in 1840 met 10 anderen tegen alle voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Behoorde in 1844 tot de 25 leden die tegen de ontwerp-wet inzake de (vrijwillige) geldlening en buitengewone belasting op bezittingen stemden. Het voorstel werd met 32 tegen 25 stemmen aangenomen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Protesteerde als lid van de Dubbele Kamer van 1840 tegen het feit dat Limburg niet in die Kamer vertegenwoordigd was
 • De laatste jaren als Kamerlid vaak afwezig vanwege jichtaanvallen
 • Was in 1830 voorstander van aansluiting van Noord-Brabant bij de zuidelijke Nederlanden, maar keerde zich tegen de Belgische opstand

uit de privésfeer
Zijn vader was grondbezitter

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 maart 1814 (niet verschenen)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 28 augustus 1814

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.