Drs. L. (Leni) van Rijn-Vellekoop

foto Drs. L. (Leni) van Rijn-Vellekoop

PvdA-politica die als oud-Rijnmondbestuurder voorbestemd leek om gedeputeerde van Zuid-Holland te worden, maar Tweede Kamerlid werd. Was een bekwame milieudeskundige, maar hield zich ook bezig met financiën. Haar ouders waren sterk verbonden met de Rotterdamse sociaaldemocratie en actief in vakbond en partij. Was aanvankelijk onderwijzers. Na haar vertrek uit de Kamer was zij werkzaam in diverse commissies, met name op milieugebied.

PvdA
in de periode 1987-1994: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Leni (Leni)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 17 november 1936

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1970

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • extern adviseur voor de chemische industrie (doelgroep-manager), ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1986 tot 1987
  • adviserend lid voor economische zaken bij de Emancipatieraad te 's-Gravenhage, van 1986 tot 1987
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1987 tot 17 mei 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/33)
  • lid Adviescommissie Unieke Kansen Regeling en EOS Demo-regeling, vanaf 2005
  • lid Adviescommissie energiedemonstratieprojecten en energietransitie-experimenten, vanaf 1 januari 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Milieubeheer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 juni 1991 tot 17 mei 1994

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster milieubeheer en economische zaken (onder meer energiebeleid) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met financiën (financiële markten).

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1987 kandidaat voor de functie van Gedeputeerde van Zuid-Holland, maar de Statenfractie koos voor E.P. (Peter) van Heemst

uit de privésfeer
Haar moeder was in 1980-1982 gemeenteraadslid van Rotterdam voor de PvdA en secretaris van de NVV-Vrouwenbond, haar vader was vakbondsbestuurder en actief in de PvdA-Rotterdam

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.