Drs. J.G. (Jan) Bruggeman

foto Drs. J.G. (Jan) Bruggeman

Historicus uit Den Haag, die anderhalf jaar deel uitmaakte van de VVD-Tweede Kamerfractie. Was ambtenaar bij Buitenlandse Zaken en hield zich als Kamerlid vooral bezig met Antilliaanse zaken en rijksuitgaven. Had meer op met de wetenschap dan met het onzekere en gehaaste bestaan als Kamerlid.

VVD
in de periode 1985-1986: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jan Gerbrand (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 februari 1927

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 april 1993

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1965

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • plaatsvervangend adviseur beleidsplanning (rang: hoofdadministrateur), ministerie van Buitenlandse Zaken, omstreeks 1975
  • chef hoofdafdeling onderzoek en documentatie, ministerie van Buitenlandse Zaken, tot 1 februari 1985
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 januari 1985 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid raad van beheer Haagsche Academie voor Internationaal Recht, omstreeks februari 1985
  • lid Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks maart 1985

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich bezig met Koninkrijksaangelegenheden, ontwikkelingssamenwerking en rijksuitgaven. Voerde het woord bij de behandeling van de begroting 1986 voor Nederlands-Antilliaanse Zaken en in een openbare commissievergadering over het verslag van de Algemene Rekenkamer.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Bruggeman is naar alle waarschijnlijkheid de hoofdpersoon ('Jan Breugelman') van Voskuil's Requiem voor een vriend (van Oorschot 2002). Voskuil bewaarde hun levenslange correspondentie en aantekeningen van hun gesprekken.
  • Zijn echtgenote was journaliste en wetenschappelijk medewerker

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.