A. (Nol) Maassen

foto A. (Nol) Maassenvergrootglas

Voormalige PTT-ambtenaar uit Amsterdam-Nieuwendam, die zes jaar Eerste Kamerlid voor de PvdA was. Woordvoerder ontwikkelingssamenwerking. Atoompacifist, die behalve ten aanzien van het defensiebeleid ook bij andere onderwerpen wel eens een afwijkend standpunt innam. Werd omschreven als een gedistingeerde 'rode rakker', ook wel de eerste PvdA-senator met het uiterlijk van een cricketer.

PvdA
in de periode 1981-1987: lid Eerste Kamer

voornaam (roepnaam)

Arnold (Nol)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 augustus 1922

overlijdensplaats en -datum
Langon (Frankrijk), 3 juli 2009

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • ambtenaar afdeling klachten, Staatsbedrijf der PTT te Amsterdam
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 5 juni 1974 tot september 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 29 september 1981 tot 23 juni 1987

nevenfuncties

plaatsvervangend voorzitter Permanente Commissie van Beroep voor het Staatsbedrijf der PTT, van 1973 tot december 1982

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-a

overige opleidingen
 • diverse vakdiploma's
 • Frans (gedurende enige jaren)

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van de PvdA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1982 tot de vier leden van zijn fractie die tegen een wijziging van de WWO (herziening regeling examengeld) stemden
 • Behoorde in 1983 tot de vier leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Goedkeuring van een verdrag met de VS over installatie van een militair televisiestation te Soesterberg stemden
 • In 1985 stemden hij en M.A. van der Meer als enigen van hun fractie vóór het wetsvoorstel Invoering gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW
 • Behoorde in 1985 tot de drie leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Arbeidsvoorwaarden gepremieerde en gesubsidieerde sector stemden
 • Behoorde in 1986 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen de Welzijnswet stemden
 • Behoorde in 1987 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen de Mediawet stemden

wetenswaardigheden

algemeen
 • Atoompacifist. Stemde daarom enkele malen tegen de begroting van Defensie.

uit de privésfeer
Zijn vader was onder andere kruidenier en boekhandelaar, zijn moeder was coupeuse

verkiezingen
 • Was in 1981 kandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Het Hoogt 412, omstreeks 1981 en nog in 1995

familie/gezin

vader
D.A. Maassen, Daniel Arnoldus

geboorteplaats en/of -datum
Nieuwer-Amstel, 7 september 1893

moeder
A.H. Schotte, Anna Helena

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 28 december 1894

beroep grootvader (vaderskant)
grondwerker

beroep grootvader (moederskant)
meubelmaker

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.