Dr. J.P. (Jules) de Waart

foto Dr. J.P. (Jules) de Waart

Amsterdams PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral bezighield met vraagstukken op het gebied van het defensiepersoneel, buitenlandse zaken en milieu. Van huis uit geoloog en als zodanig werkzaam bij een mijnbouwonderneming in Afrika. Later ambtenaar op milieugebied. Was ook enige tijd Statenlid in Noord-Holland en raadslid in Amsterdam.

PvdA
in de periode 1981-1986: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jules Pieter (Jules)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 13 februari 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1972

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 3 juni 1986
  • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 28 april 1987 tot 15 april 1991
  • hoofd Bureau Bouwmarkt, directie Coördinatie Bouwbeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, omstreeks 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • lid bestuur Stichting Chimbo

vorige (2/4)
  • lid Hogeschoolraad Technische Hogeschool te Delft
  • lid bestuur voorbereidingscommissie Open Europese Universiteit

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder defensiepersoneel, alsmede gewetensbezwaren militaire dienst en vermaatschappelijking krijgsmacht. Hield zich verder bezig met ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken (chemische bewapening, oorlogsrecht, Iran, Irak) en milieuvraagstukken (o.a. internationaal milieubeleid).
  • Interpelleerde op 26 september 1985 staatssecretaris Hoekzema over het personeelsbeleidsplan van Defensie

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn echtgenote, Annet Bakker, was maatschappelijk werkster en gemeenteraadslid in Amsterdam

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.