Mr. M.J.M. (Max) Tripels

foto Mr. M.J.M. (Max) Tripels
bron: Fotobureau Stokvis

Maastrichtenaar die voor de VVD in de Tweede Kamer zat. Advocaat uit een familie van juristen. Was zeer actief in het Maastrichtse verenigingsleven, onder andere als voorzitter van de voetbalclub MVV. Daarnaast bestuurder van de KNVB. Degelijk, maar niet erg op de voorgrond tredend Kamerlid, dat zich vooral met justitiële onderwerpen en milieurecht bezighield. Was tevens voorzitter van de commissie voor de Nationale Ombudsman.

VVD
in de periode 1978-1986: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Macharias Joannes Marie (Max)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 27 november 1920

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 13 april 1993

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij) (tot begin jaren zestig)
  • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) (sinds eind jaren zestig)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • advocaat en procureur te Maastricht, van 29 april 1943 tot 13 april 1993
  • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Maastricht, van 1 oktober 1948 tot 1 december 1990
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 januari 1978 tot 3 juni 1986

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/19)

  • lid Stichting Crisisgroep Weduwnaars, omstreeks februari 1985
  • adviseur van de "Stiba", omstreeks februari 1985

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
  • ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 15 juni 1982 tot 3 juni 1986
  • voorzitter vaste commissie voor de Nationale Ombudsman (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 december 1982 tot 3 juni 1986

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter voetbalvereniging MVV (Maastrichtse Voetbalvereniging) te Maastricht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was justitiewoordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met milieuhygiëne (onder meer woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van de Rijn-verdragen).

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was advocaat. Ook zijn beide zoons waren advocaat.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.