G.B. (Gerrit) Schoenmakers

foto G.B. (Gerrit) Schoenmakers
Fotopersburo Dijkstra

PvdA-Tweede Kamerlid uit Middelburg tijdens het tweede paarse kabinet. Was, na geschiedenisleraar te zijn geweest, in de Zeeuwse hoofdstad wethouder en daarna voorzitter van onder meer het Zeeuws biologisch museum en van de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland. Hield zich in de Tweede Kamer bezig met onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting (monumenten, welstandstoezicht), milieubeheer (zwerfafval, duurzaam geproduceerd hout) en natuurbeheer en met specifiek Zeeuwse onderwerpen.

PvdA
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Bartel (Gerrit)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 1 januari 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid) (sinds eind jaren '60)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid gemeenteraad van Middelburg, van 5 september 1978 tot 12 april 1994
  • wethouder (van onderwijs, cultuur, volksgezondheid en energiebedrijven, later van openbare werken, volkshuisvesting, stadsvernieuwing en milieu) van Middelburg, van 5 september 1978 tot 12 april 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
  • voorzitter Stichting overleg hedendaagse architectuur
  • informateur collegevorming gemeente Middelburg, maart 2018 (met Ton Kerkhove)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met visserij en volkshuisvesting en daarnaast met milieu

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.