J.C.C. den Beer Poortugael

foto J.C.C. den Beer Poortugael
bron: RKD

Liberale infanterie-officier die als publicist actief deelnam aan discussies over de Nederlandse defensie. Werd na het overlijden van De Roo van Alderwerelt in het door zijn vriend Kappeyne van de Coppello geleide kabinet minister van Oorlog. Keerde na zijn ministerschap terug naar het leger. Daarna ruim twintig jaar staatsraad. Publiceerde over het oorlogsrecht. Werd in 1903 in de adelstand opgenomen.

liberaal
in de periode 1879-1913: minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacobus Catharinus Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 1 februari 1832

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 januari 1913

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/16)

 • minister van Oorlog, van 15 februari 1879 tot 20 augustus 1879
 • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord- en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en Nieuwe Maas), van 1 mei 1889 tot 1 augustus 1892
 • lid Raad van State, van 1 augustus 1892 tot 30 januari 1913 (benoemd bij K.B. van 30 juli 1892)

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie, van 15 februari 1885 tot juli 1892
 • luitenant-generaal der infanterie b.d., juli 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • regeringsgedelegeerde Vredesconferentie te 's-Gravenhage, 1899
 • regeringsgedelegeerde naar de conferentie van het Rode Kruis, 1906

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat, Handel en Nijverheid (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was al benoemd per 1 februari 1879, maar kon vanwege ziekte pas op 15 februari de eed afleggen

verkiezingen
 • Was in 1884 Tweede Kamerkandidaat in het district Breda; werd verslagen door de katholieken Des Amorie van der Hoeven en Schaepman.

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 15 januari 1903

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.