G.L. Baud

foto G.L. Baud

Neef van J.C. Baud en net als deze minister van Koloniën. G.L. Baud bekleedde die functie in het kabinet-De Kempenaer. Hij trad na een half jaar af na een meningsverschil met zijn ambtgenoten over bekrachtiging van een overeenkomst met de Handel-Maatschappij. Hij vond dat de Staten-Generaal zich niet met de koloniale politiek diende te bemoeien. Was voor hij minister werd bestuurder in Nederlands-Indië. Wees na zijn aftreden benoemingen tot Gouverneur-Generaal en tot minister van Koloniën in het kabinet-Van Hall (1861) af.

conservatief-liberaal
in de periode 1848-1849: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Guillaume Louis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 december 1801

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 januari 1891

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief (met name op koloniaal gebied)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • directeur van departement der cultures in Nederlands-Indië, van 1 januari 1842 tot 1 maart 1845
  • ambteloos, van maart 1845 tot 21 november 1848
  • minister van Koloniën, van 21 november 1848 tot 18 juni 1849 (eervol ontslag bij K.B. van 11 juni 1849)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

  • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 20 oktober 1849 tot 1 juli 1862
  • koninklijk commissaris, Nederlandsche Handel-Maatschappij, van 1 februari 1867 tot 1 januari 1872

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Trad af als minister vanwege een meningsverschil met zijn ambtsgenoten over de vraag of een voorgenomen overeenkomst met de Nederlandse Handelmaatschappij wel of geen bekrachtiging bij wet behoefde; hij was daartegen. De overeenkomst betrof de bepaling dat het Rijk vooralsnog niet een voorschot van 10 miljoen gulden aan de NHM hoefde af te lossen en de voorwaarden waaronder de Maatschappij handel zou drijven met Indië ten behoeve van de staat.

uit de privésfeer
  • Keerde in 1845 terug naar Nederland vanwege zijn gezondheid
  • Hij was een oom van de schrijver Louis Couperus

niet-aanvaarde politieke functies
  • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, 1850
  • minister van Koloniën, 1861 (bedankt voor functie)

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.