J.Ch. Baud

foto J.Ch. Baud
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Belangrijk en bekwaam staatsman onder Willem I en Willem II. Doorliep een ambtelijke loopbaan in Nederlands-Indië en klom op tot vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië. Als waarnemend Gouverneur-Generaal en als minister van Koloniën een warm verdediger van de Nederlandse koloniale politiek, waarbij het cultuurstelsel veel financieel gewin opleverde. Na 1848 nog enige jaren conservatief Tweede Kamerlid, eerst voor het district Rotterdam en later voor Amsterdam.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem I en Willem II
in de periode 1840-1858: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jean Chrétien

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 oktober 1789

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 juni 1859

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/19)

 • belast met zending naar Nederlandsch-Indië als tijdelijk plaatsvervanger van Van den Bosch, vanaf 28 juli 1832
 • luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië te Batavia, van 23 januari 1833 tot 1 maart 1836
 • terug in Nederland, 14 augustus 1836
 • lid in werkelijk dienst (als staatsraad in buitengewone dienst), Raad van State, van 1 juli 1838 tot 1 augustus 1840 (benoemd bij K.B. van 13 juni 1838)
 • minister van Koloniën ad interim, van 1 januari 1840 tot 10 augustus 1840 (benoemd bij K.B. van 25 december 1839)
 • minister van Marine en Koloniën, van 10 augustus 1840 tot 1 januari 1842 (benoemd bij K.B. van 21 juli 1840)
 • minister van Koloniën, van 1 januari 1842 tot 25 maart 1848 (benoemd bij K.B. van 23 oktober 1841)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1850 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juni 1853 tot 20 september 1858 (in 1853-1854 voor het kiesdistrict Rotterdam, in 1854-1858 voor het kiesdistrict Amsterdam)

ambtstitel
 • minister van staat, van 8 september 1854 tot 27 juni 1859

officiersrangen
luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1810 tot 1811

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid commissie tot regeling van de financiële aangelegenheden met België, van 12 juni 1839 tot 15 augustus 1840
 • voorzitter Staatscommissie, ingesteld om te onderzoeken op welke wijze de slaven-emancipatie in de Nederlandse Koloniën zou moeten geschieden, vanaf 19 november 1853

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1856 tot september 1856
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1857 tot februari 1858

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over de ontwerp-Gemeentewet, koloniale zaken, handels- en scheepvaartverdragen en marine-aangelegenheden

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken
 • Werd in september 1857 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer
 • Was werkzaam ten behoeve van de vertaling en de verspreiding van de bijbel in Nederlands-Indië
 • Oprichter van de Nederlandse stoombootmaatschappij te Rotterdam (van 1824/1832 en van 1836/1840 was Baud lid van de permanente commissie van toezicht van deze maatschappij)
 • Zijn vader was kolonel-inspecteur van de administratie der armee

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1850 in de eerste stemmingsronde gekozen in de districten Rotterdam en 's-Gravenhage. Nam zitting voor Rotterdam. Versloeg in 's-Gravenhage Æ. baron Mackay (a.r.), E. van der Oudermeulen en P.C. Schooneveld en in Rotterdam onder meer jhr. W.Th. Gevers Deynoot (lib.).
 • Werd in 1853 in de districten Rotterdam en 's-Gravenhage gekozen. Nam zitting voor Rotterdam. Versloeg in Rotterdam in de eerste stemmingsronde A. Hoynck van Papendrecht en J.C. Rijk en in 's-Gravenhage J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt (lib.) na herstemming.
 • Versloeg in 1854 in het district Amsterdam jhr. J.P. Cornets de Groot van Kraayenburg na herstemming. Werd in het district Rotterdam verslagen door A. Hoynck van Papendrecht (lib.)

predicaten/adellijke titels
 • baron, 25 september 1858

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door P. Mijer, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1860, 28
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 245
 • M.A. van Rhede van der Kloot, "Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888"
 • Ned. Patriciaat, 1961

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.