Dr. H.H. (Harry) Janssen

foto Dr. H.H. (Harry) Janssenvergrootglas

Limburgse aannemerszoon die zich ontwikkelde tot leraar oude talen en hoogleraar in Nijmegen. Vervulde het laatste jaar van het kabinet-De Quay als KVP'er een vacature als staatssecretaris van Onderwijs. Verdedigde met Cals de ontwerp-Mammoetwet in de Eerste Kamer. Keerde na zijn aftreden terug naar de universiteit waar hij zich beter thuis voelde.

KVP
in de periode 1962-1963: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Hendrikus Hubertus (Harry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Swalmen, 7 september 1910

overlijdensplaats en -datum
Schijndel, 3 september 1982

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • leraar Grieks en Latijn, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, van 1933 tot 1934
 • leraar Grieks en Latijn, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, van 1935 tot 1938
 • lector Griekse- en Latijnse taalkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 30 mei 1938 tot september 1940
 • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van september 1940 tot 1 juni 1962
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (onder andere belast met het lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs), van 4 juni 1962 tot 24 juli 1963
 • hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1 september 1963 tot 1 januari 1967

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het bijzonder belast met a.: lager-, voorbereidend hoger- en middelbaar nijverheidsonderwijs; b. sociaal-pedagogisch onderwijs; c.: vormingsinstituten voor de leerplicht vrije jeugd; d. aangelegenheden waarvan de behartiging hem per geval werd toegewezen (zoals het kleuteronderwijs)

nevenfuncties

 • secretaris Letterenfaculteit, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1940 tot 1946
 • voorzitter Nijmeegse adviescommissie tot zuivering van het gemeentepersoneel
 • lid internationale commissie "Thesaurus Lingguae Latinae" te München
 • lid redactie tijdschrift "Neophilologus", van 1945 tot 1965
 • secretaris Academische Senaat, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1945 tot 1949
 • lid Onderwijsraad, van 1948 tot 1 juli 1948
 • lid Raad van bestuur ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderwijs), van 1950 tot 1962
 • secretaris Academische Senaat, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1950 tot 1956
 • lid Commissie voor Rijksstudietoelagen, van 1952 tot 1962
 • lid redactie tijdschrift "Universiteit en Hogeschool", vanaf 1954
 • voorzitter afdeling hoger onderwijs, Onderwijsraad, van 1 juli 1958 tot juni 1962
 • ondervoorziter Onderwijsraad, van 1 juli 1958 tot juni 1962
 • vicevoorzitter Raad van bestuur ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek), van 1960 tot 1962
 • lid Raad voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, van 1963 tot 1975
 • ondervoorzitter afdeling hoger onderwijs, Onderwijsraad, van 1963 tot 1 september 1964
 • voorzitter Nederlands Klassiek Verbond, van 1964 tot 1968
 • voorzitter afdeling hoger onderwijs, Onderwijsraad, van 1 september 1964 tot 1 januari 1967
 • ondervoorzitter Onderwijsraad, van 1 september 1964 tot 1 januari 1967
 • lid RAWB (Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid), vanaf 1 oktober 1966
 • voorzitter Academische Raad, van 1 januari 1967 tot 11 januari 1975
 • lid Gemengde Commissie tot uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Akkoord

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-a, R.K. "Bisschoppelijk College" te Roermond, van 1923 tot 1929

academische studie
 • klassieke letteren, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1929 tot 17 mei 1933 (cum laude)

promotie
 • letteren en wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Nijmegen, 4 april 1938

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de 'Mammoetwet' en verdedigde samen met Cals het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
 • Diende in 1963 een ontwerp-Wet op het leerlingwezen in. Dit wetsvoorstel werd in 1966 door staatssecretaris Grosheide in het Staatsblad gebracht. (7.178)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was metselaar en aannemer

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Nijmegen, Vossenlaan 13, omstreeks 1955 tot 1967
 • 's-Gravenhage, van 1967 tot 1975
 • Schijndel, vanaf 1975

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1957
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juli 1963

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Société des Etudes Latines te Parijs

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kultur und Sprache. Zur Geschichte der alten Kirche im Spiegelder Sprachentwicklung von Tertullian bis Cyprian" (dissertatie,1938)
 • "De kenmerken der Romeinse dichtertaal" (1941)
 • "Oscan and Umbrian Inscriptions with a Latin Translation" (1949)
 • "Gedachten over het lijden in de klassieke oudheid en christendom" (1949)
 • "Historische grammatica van het Latijn" (1952/1957)
 • "Latijnse letterkunde" (1956)

literatuur/documentatie
 • C.A.A. Linssen, "Janssen, Hendrikus Hubertus (1910-1982)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 233
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Swalmen, 13 juli 1936

echtgeno(o)t(e)/partner
H.C.M. Kneepkens, Maria Catharina Maria

vader
J.H. Janssen, Johannes Hubertus

geboorteplaats en/of -datum
Swalmen, 9 december 1879

moeder
M.C.A. Pijpers, Maria Catharina Aldegonda

geboorteplaats en/of -datum
Swalmen, 17 maart 1877

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.