Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling

foto Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

Marineman en oud-burgemeester die in het eerste kabinet-Kok staatssecretaris van defensie (materieelbeleid en persoonszaken) was. Bracht zijn jeugd deels door in Nederlands-Indië en volgde na de middelbare school in Nederland een marineopleiding. Was onder meer actief in Nieuw-Guinea en daarna ambtenaar op het ministerie van Defensie. Na wethouder in Oegstgeest te zijn geweest burgemeester van Castricum en daarna van Den Helder. Enige jaren vicevoorzitter van de VVD. Flamboyante bestuurder, die op een soepele manier in vele geledingen van het maatschappelijk leven leiding gaf.

VVD
in de periode 1994-1998: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heemstede, 4 februari 1936

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 2 juni 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1968

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • wethouder (van onderwijs, maatschappelijk aangelegenheden, middenstand en huisvesting) van Oegstgeest, van 3 september 1974 tot 16 juni 1978
 • plaatsvervangend hoofd Bureau Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, afdeling Personeel, ministerie van Defensie, van 1976 tot 16 april 1978
 • burgemeester van Castricum, van 16 april 1978 tot 1 juni 1985
 • burgemeester van Den Helder, van 1 juni 1985 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid, materieelvoorziening en herstructurering krijgsmacht), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. het personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering; 5. de herstructurering en de samenwerking van de krijgsmachtonderdelen; 6. andere aangelegenheden waarvan de behartiging hem werd toevertrouwd.

officiersrangen (2/3)
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1965 tot augustus 1972
 • luitenant-der-zee eerste klasse, van augustus 1972 tot 1978 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/38)

 • voorzitter Raad van Toezicht en Advies, Instituut Asbestslachtoffers
 • voorzitter Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Was in 1995 verantwoordelijk voor de aanschaf van 30 Apache-gevechtshelikopters
 • Nam eind januari 1996 het besluit de laatste lichtingen dienstplichtigen al voor afschaffing van de opkomstplicht niet meer op te roepen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1997 de Kaderwet dienstplicht (Stb. 139) tot stand, waarin de opschorting van de dienstplicht en de omvorming van de krijgsmacht in een vrijwilligers leger is geregeld. De wet bevat regels over onder meer keuring, rechtspositie en uitoefening van grondrechten. Er zijn voorzieningen getroffen voor het geval de dienstplicht niet langer opgeschort is. De Dienstpichtwet en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen worden ingetrokken. (24.245)
 • Bracht in 1997 een wet tot stand over Goedkeuring van het Verdrag met Canada tot voortzetting van het op 4/5 december 1986 tot stand gekomen verdrag inzake de opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada. Het betreft onder meer voortzetting van de mogelijkheid tot laagvliegen in bepaalde delen van Canada. (25.199)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Als marineofficier diende hij twee jaar in Nederlands Nieuw-Guinea

anekdotes en citaten
 • Bij het drinken van borrels sprak hij geregeld de woorden "We moeten het dek nat houden."

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.