Dr. R.W. (Rudolf) de Korte

foto Dr. R.W. (Rudolf) de Korte
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Ambitieuze VVD-politicus, die carrière maakte in het bedrijfsleven en in 1977 de succesvolle verkiezingscampagne leidde. Werd daarna woordvoerder sociale zaken (arbeidsvoorwaarden, inkomensbeleid) en financieel-economische zaken van zijn fractie. Behoorde met o.a. Hermans en Evenhuis tot de vertrouwelingen van VVD-leider Ed Nijpels. Volgde begin 1986 de overleden minister Rietkerk op als minister van Binnenlandse Zaken. Vicepremier en minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Lubbers en korte tijd politiek leider van de VVD. Maakte een einde aan de investeringssubsidie via de WIR. Stapte na een tweede periode als Kamerlid (1989-1995) over naar een internationale functie. Intelligent, maar als minister niet altijd even tactisch opererend.

VVD
in de periode 1977-1995: lid Tweede Kamer, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Rudolf Willem (Rudolf)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 juli 1936

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 9 januari 2020

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1959

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/14)

 • directeur kaarsenfabriek N.V. "Unilever-Emery" te Gouda, van 1972 tot 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 12 maart 1986
 • lid gemeenteraad van Wassenaar, van 5 september 1978 tot 7 september 1982
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 12 maart 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • minister van Economische Zaken en viceminister-president, van 14 juli 1986 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 1 september 1995
 • vicepresident EIB (Europese Investeringsbank) te Luxemburg, van 1 september 1995 tot 1 september 2001
 • plaatsvervangend lid Raad van Bestuur EIB (Europese Investeringsbank) te 's-Gravenhage, van 1 september 2001 tot 16 januari 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid Raad van Advies "GorillaPark" (een "business-versneller" voor stimulering van startende ict- en internetbedrijven), vanaf december 2000
 • lid bestuur KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening), vanaf 2007

afgeleide functies, presidia etc.
ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1994 tot 1 september 1995

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/8)
 • Interpelleerde in 1993 staatssecretaris Van Amelsvoort over het introduceren van een fictief rendement bij beleggers in rentegroeifondsen
 • Diende in 1993 met zijn fractiegenoot Jos van Rey een initiatiefwetsvoorstel in tot verhoging van het arbeidskostenforfait. Dit voorstel werd in 1997 ingetrokken. (23.138)
 • Diende in 1993 met zijn fractiegenoot Jos van Rey een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Wet op de loonbelasting en de Wet op de inkomstenbelasting inzake de overdracht van de basisaftrek. Het voorstel werd later ingetrokken. (23.231)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/8)
 • Was samen met staatssecretaris Koning verantwoordelijk voor het besluit op 29 februari 1988 om de WIR-basispremie op nihil te stellen. Er was bij de uitkeringen van subsidies een overschrijding van f 3,7 miljard. (20.200-XIII, nr. 80)
 • Bracht in 1988 samen met de staatssecretarissen Evenhuis en Van Rooy een notitie uit over de voltooiing van de (Europese) interne markt. Er zal vooral, in samenspraak met ondernemersorganisaties, aandacht worden besteed aan informatievoorziening aan bedrijven, met name in het midden- en kleinbedrijf. Er zal worden gewerkt aan verdere versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven, zodat dat optimaal kan profiteren van de kansen die de interne markt bieden. Het gaat daarbij om bevordering van technologische vernieuwing, verbetering van kwaliteit en logistiek en exportpromotie (speciaal gericht op de Zuideuropese markten). (20.596)
 • Verdedigde in 1989 met succes de Elektriciteitswet 1989 in beide Kamers. Deze wet regelde de opwekking, de invoer, het transport en de afzet van elektriciteit. In plaats van deelregelingen en een convenant kwam er één integrale wettelijke regeling. De formele plaatsing in het Staatsblad gebeurde door zijn opvolger, minister Andriessen. De wet trad 1 januari 1992 in werking. (19.591)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1986 drie wetten in het Staatsblad (Stbb. 392, 393 en 394) met betrekking tot het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en Spoorwegpensioenfonds. Hiermee werd een regeling getroffen voor deeltijdwerkers, werd de intredeleeftijd verhoogd tot 25 jaar en werd het inbouwsysteem vervangen door een gedifferentieerd franchisesysteem. Dat laatste betekende dat bij de pensioenopbouw rekening werd gehouden met het uiteindelijke AOW-pensioen en met huwelijk of partnerschap. De wetsvoorstellen waren ingediend door minister Rietkerk en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Korthals Altes. (19.000 & 19.308 & 19.309)
 • Bracht in 1986 als minister van Economische Zaken een wet (Stb. 627) inzake Machtiging tot deelneming in het aandelenkapitaal van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) tot stand. Het wetsvoorstel was in 1985 ingediend door minister Van Aardenne. (18.907)
 • Bracht in 1987 samen met staatssecretaris Koning een wet (Stb. 624) tot afschaffing van de milieutoeslag en energietoeslag en tot temporisering van de verrekening van investeringsbijdragen tot stand. (20.295)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Had als vicepremier een moeizame verhouding met minister-president Lubbers, die liever Pieter Winsemius naast zich had gehad. Ook de verhouding met zijn VVD-collega's Korthals Altes en Smit-Kroes was tamelijk koel.
 • Op 1 december 1986 keerde hij zich op een spreekbeurt bij de VVD-afdeling Woudenberg tegen een mogelijk staatsbezoek van koningin Beatrix aan keizer Hirohito van Japan. Het voornemen daartoe was door premier Lubbers aan de ministerraad meegedeeld, maar er was nog geen besluit over genomen. De VVD-ministers hadden pas via berichtgeving in De Telegraaf van het plan gehoord. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 2 december kapittelde Lubbers De Korte met de woorden: "Dit valt in de categorie: eens maar niet weer". Na de Hirohito-affaire werd fractievoorzitter Voorhoeve steeds meer als de politiek leider van de VVD beschouwd.
 • Doordat op 29 februari 1988 het nieuws over het besluit de WIR-basispremie op nul te stellen voortijdig uitlekte, deden op de valreep vele bedrijven nog een beroep op de WIR-premie. Dit kostte de staat vele honderden miljoenen guldens. Onder druk van de Tweede Kamer liet hij hiernaar een onderzoek uitvoeren. Hieruit bleek dat - anders dan hij had gezegd - ook topambtenaren op de hoogte waren geweest van het voornemen en dat hij bovendien zelf de voorzitters van de werkgeversorganisaties (onder embargo) had ingelicht. Dat was overigens volgens eerdere afspraken. Later bleek dat vooral premier Lubbers de afschaffing had doorgezet en dat hij De Korte pas twee dagen na zijn besluit inlichtte. Volledige duidelijkheid over het 'lek' kwam er niet.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder was Duitse

anekdotes en citaten
 • In Haagse kringen werd zijn echtgenote als drijvende kracht achter zijn ambities gezien
 • Toen hij in maart 1988 na een moeizaam Tweede Kamerdebat over het WIR-lek de zaal verliet, werd hij volstrekt genegeerd door de VVD-fractie

verkiezingen
 • In 1986 nummer 3 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1989 nummer 8 op de VVD-kandidatenlijst bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij was aanvankelijk (op de ontwerplijst) op plaats twaalf gezet.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/9)
 • Willem Breedveld, "De Korte's onverwoestbare vertrouwen in vooral zichzelf", Trouw, 10 maart 1986
 • Max van Weezel, "Minister Rudolf de Korte: 'Ik heb het gevoel dat er plotseling een etiket op me is geplakt'", Vrij Nederland, 21 februari 1987
 • Paul Friese en Hubert Smeets, "Rudolf de Korte Vice-Premier, 'We blijven opgewekt. We zien het nog steeds zitten'", NRC Handelsblad, 25 juli 1987
 • Jan Hoedeman"'Lubbers tast de ministeriële verantwoordelijkheid aan', Rudolf de Korte blikt terug op zijn vice-premierschap", Elsevier, augustus 1989
 • "'De grens ligt bij seks, klaar, uit!'", interview in "De Volkskrant", 4 februari 2006
 • F. Korthals Altes, "Rudolf de Korte 1936-2020. Gedreven liberaal in dienst van de gemeenschap", in: Jaarboek parlementaire geschiedenis 2020, 155-158

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.