C.A. (Kees) van den Anker

foto C.A. (Kees) van den Anker
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Botanicus bij de Landbouwhogeschool die via de Wageningse gemeentepolitiek in de landelijke politiek kwam. Woordvoerder wetenschapsbeleid en ambtenarenzaken van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Kruiste in de Kamer regelmatig de degens met minister Wiegel over de ambtenarensalarissen en -pensioenen. Tamelijk bescheiden en geen spectaculair Kamerlid, maar wel een deskundig en gewaardeerd parlementariër.

PvdA
in de periode 1977-1982: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Carel Adriaan (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 6 februari 1931

overlijdensplaats en -datum
Wageningen, 4 november 1982

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 6 januari 1978
  • lid gemeenteraad van Wageningen, van 5 september 1978 tot augustus 1979
  • wethouder van Wageningen, van 5 september 1978 tot augustus 1979
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 augustus 1979 tot 4 november 1982

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

  • buitenuniversitair lid Hogeschoolraad, Landbouwhogeschool te Wageningen, van 1975 tot 1978
  • lid redactie schoolbestuur

afgeleide functies, presidia etc.
  • ondervoorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 4 november 1982
  • voorzitter bijzondere commissie voor de Spreiding van Rijksdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 1982 tot 4 november 1982

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Interpelleerde op 4 juni 1980 minister Wiegel over de hangende kwestie van de ambtelijke en politieke topsalarissen
  • Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Schelto Patijn een initiatiefwetsvoorstel in om ook in het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing te verklaren. Het voorstel verviel in 1984 na instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde. (16.671)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.