Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooy

foto Dr. Ch.J.M.A. (Charles) van Rooyvergrootglas

KVP-bestuurder en bewindsman. Doorliep een burgemeestersloopbaan (onder meer in Eindhoven) en werd vrij onverwacht - en zonder dat hij specifieke kennis van het beleidsterrein had - minister van Sociale Zaken in het kabinet-De Quay . Daarbij speelde vooral zijn vriendschap met partijgenoot De Quay een rol. Mislukte geheel in die functie en trad, nadat zijn voorstellen over de kinderbijslag kritisch waren ontvangen, al na twee jaar af. Werd vervolgens weer burgemeester en daarna Commissaris van de Koningin (Gouverneur) in Limburg. Hartelijke man, die zowel in Eindhoven als in Limburg populair werd bij de bevolking.

KVP
in de periode 1959-1977: minister, Commissaris van de Koning(in)

Voornamen (roepnaam)

Charles Joan Marie Adriaan (Charles)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 23 januari 1912

overlijdensplaats en -datum
Hilversum, 1 augustus 1996

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • volontair ter secretarie, gemeente Castricum, van 1938 tot 15 november 1939
 • burgemeester van Hontenisse, van 15 november 1939 tot 22 januari 1944 (ontslagen door de Duitsers)
 • burgemeester van Hontenisse, van november 1944 tot 16 december 1945
 • burgemeester van Etten-Leur, van 16 december 1945 tot 1 mei 1952
 • burgemeester van Venlo, van 1 mei 1952 tot 1 mei 1957
 • burgemeester van Eindhoven, van 1 mei 1957 tot 19 mei 1959 (benoemd bij K.B. van 5 april 1957)
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 19 mei 1959 tot 3 juli 1961
 • ambteloos, van 3 juli 1961 tot 16 januari 1962
 • burgemeester van Heerlen, van 16 januari 1962 tot 1 januari 1964 (benoemd bij K.B. van 5 januari 1962)
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, van 1 januari 1964 tot 1 februari 1977 (benoemd bij K.B. van 28 november 1963)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Binnen het totale werkterrein van Sociale Zaken en Volksgezondheid behartigde hijzelf met name de zorg voor de volksgezondheid (incl. ziekenfondsen), arbeidsvoorziening, internationale zaken, algemene kinderbijslagwet, kernenergie en emigratie

Activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1960 de Quarantainewet (Stb. 335) tot stand. Deze wet regelt, als uitvloeisel van internationale verdragen, de wijze waarop in geval van besmettingsgevaar personen in quarantaine kunnen worden geplaatst. De bevoegdheid tot het instellen van quarantaine ligt bij de burgemeester. (5.838)
 • Bracht in 1961 samen met de ministers Beerman en Marijnen en staatssecretaris Scholten de Wet op de dierenbescherming (Stb. 19) tot stand, die bepalingen wijzigt in het Wetboek van Strafrecht over dierenmishandeling. Er komen regels voor dierententoonstellingen en over de handel in en het africhten van honden en katten. Het wetsvoorstel was in 1955 ingediend door de ministers Donker, Mansholt en Suurhoff en staatssecretaris Höppener. (3.868)
 • Bracht in 1961 de Wet op menselijk bloed (Stb. 182) tot stand. Deze regelde het afstaan, de verwerking en het gebruik van menselijk bloed, bloedplasma en bloedderivaten. Menselijk bloed en derivaten mochten niet worden verhandeld en alleen worden gebruikt voor medische doeleinden. Er kwamen regels voor bloeddonaties en bloedtransfusies. (5.802)

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij promoveerde bij prof. G. van den Bergh
 • Zat in 1944 ondergedoken
 • Bevriend met De Quay en Beel
 • Zijn vader was gynaecoloog te Rotterdam, directeur van de vrouwenkliniek te Haarlem en hoogleraar verloskunde te Amsterdam (1920). Hij was tevens in Rotterdam gemeenteraadslid.

Publicaties/bronnen

publicaties
"Eenige aantekeningen over den Indischen stadsgemeenteburgemeester in vergelijking met de burgemeester in Nederland" (dissertatie, 1938)

literatuur/documentatie
 • B. Niezen-Visser, scriptie-basisdoctoraal, RU Leiden (1982)
 • "(Partij)politieke achtergronden bij het aftreden van Ch.J.M.A. van Rooy als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1959-1961", in: Jaarboek KDC 22 (1992), 98-128
 • Wie is dat? 1956

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.