M.J.Ch. (Joop) Worrell

foto M.J.Ch. (Joop) Worrell
bron: Fotobureau Dijkstra

Uit Amsterdam afkomstige Brabantse afgevaardigde van de PvdA. Was voor hij Tweede Kamerlid werd werkzaam in het jeugdwelzijnswerk. Zou ook als Kamerlid zich daarvoor zeer inzetten en had een groot aandeel bij de totstandkoming van de initiatiefwet over jeugdhulpverlening. Ook actief als woordvoerder vormingswerk en sportzaken en pleitbezorger voor de rechten van oorlogsgetroffenen. Na zijn Kamerlidmaatschap burgemeester in zijn woonplaats Woudrichem.

PvdA
in de periode 1974-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marinus Johannes Christiaan (Joop)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 juni 1938

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • wethouder (van o.a. volkshuisvesting) van Woudrichem, van 22 juni 1971 tot 3 september 1974
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1974 tot 14 september 1989
  • burgemeester van Woudrichem, van 1 juli 1989 tot 1 april 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/17)
  • plaatsvervangend lid RBA (Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening) Breda, vanaf 1 januari 1991
  • voorzitter Roma- en Sinti-stichting

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 september 1986 tot 14 september 1989

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
  • Diende in 1986 samen met zijn fractiegenote Ineke Haas-Berger en de D66'er Gerrit Mik een initiatiefwetsvoorstel inzake jeugdhulpverlening in (Wet op de jeugdhulpverlening). Dit voorstel werd in 1989 wet. Zij moet zorgen voor een samenhangend aanbod van jeugdhulpverlening van goede kwaliteit en treft een uniforme regeling voor de planning en begrotingsfinanciering van voorzieningen. Er zijn bepalingen opgenomen over de taken van voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen, inrichtingen voor justitiële kinderbescherming en rijksinrichtingen. De Beginselenwet voor de kinderbescherming wordt ingetrokken. Het omvangrijke initiatiefvoorstel bevatte 93 artikelen. De invoeringsdatum werd via een novelle gewijzigd van 1 januari 1989 in 1 januari 1990. (19.399, 20.962)
  • Diende in 1987 een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een antihardheidsclausule en de omgekeerde bewijslast in de Wet uitkering burgerslachtoffers 1940-1945. Dit voorstel werd in 1989 wet. Hierdoor wordt het voor oorlogsgetroffenen eenvoudiger om aanspraak te maken op een uitkering op grond van deze wet. (19.999)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.