Dr. H.J. (Hein) Roethof

foto Dr. H.J. (Hein) Roethof
bron: Fotobureau Stokvis

Onafhankelijke progressieve liberaal in de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was parlementair journalist bij de NRC en voorzitter van de JOVD. Brak begin jaren'60 met de VVD en stapte over naar de PvdA. Goed jurist, deskundig op het gebied van het volkenrecht en verdediger van burgerlijke rechten. Keerde zich tegen beperkingen ten aanzien van politieke organisaties. Met Jan Lamberts mede-initiatiefnemer van een wetsvoorstel om zwangerschapsonderbreking te legaliseren. Het met een VVD-initiatief samengevoegde voorstel werd in 1976 echter door de Eerste Kamer verworpen. In 1981 niet herkozen, maar in 1986 teruggekeerd in de Kamer. In die periode tevens voorzitter van de commissie kleine criminaliteit en naamgever van een prijs voor initiatieven om criminaliteit tegen te gaan. Humanist en schaker.

PvdA
in de periode 1969-1989: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Jan (Hein)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 23 november 1921

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 15 januari 1996

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1949 tot 1 maart 1963
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1964

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • ambtenaar Bureau (directie) Internationale Technische Hulp, ministerie van Buitenlanse Zaken, van 1 februari 1964 tot 4 november 1969 (per 1 mei 1965 hoofdadministrateur in vaste dienst)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 november 1969 tot 16 september 1982
 • lid gemeenteraad van Voorburg, van 1 september 1970 tot mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 januari 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur Stichting vredesopbouw, omstreeks april 1989
 • lid jury Hein Roethof-Prijs, omstreeks 1990

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1981 tot 14 september 1982
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 1987 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/10)
 • Diende in 1980 samen met Elida Wessel-Tuinstra (D66) een initiatiefwetsvoorstel in inzake het afbreken van zwangerschap. Dit voorstel werd in 1986 ingetrokken. (16.322)
 • Een door hem ingediend (en aanvaard) amendement leidde tot het opnemen in de Grondwet van een verbod op de doodstraf in oorlogstijd

opvallend stemgedrag (0/11)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Deelnemer aan het Des Indesberaad over (toekomstige) samenwerking van PvdA, VVD en D66
 • Maakte midden jaren zeventig deel uit van een Euro-Arabische groep die een dialoog voorstond met de gematigde vleugel van de PLO
 • Was in 1987 tweemaal fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Richtte de schaakclub E.U.W.E. (Eerst Uitkijken, Wacht Even) op
 • Van september 1988 tot voorjaar 1989 uitgeschakeld door ziekte

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juni 1984 (vacature-Patijn)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.