N.G. (Nel) Barendregt

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto N.G. (Nel) Barendregt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Graag gezien, gezelligheid minnend PvdA-Tweede Kamerlid met het feministisch hart op de goede plaats. Woordvoerder sociale zaken, die met een zekere koppigheid, scherp inzicht en kennis van zaken vooral opkwam voor werkende jongeren en voor gelijke beloning voor vrouwen. Vlotte, maar enigszins slordig formulerend spreekster. Werd na haar Kamerlidmaatschap kabinetschef van de Nederlandse Eurocommissaris Henk Vredeling. Had ook in die functie wel eens problemen met haar afkeer van bureaucratische rompsplomp. Minnares van kunst en muziek. Behoorde in de jaren negentig tot de top dertig - plaats zes in 1996 - van invloedrijkste vrouwen in het bedrijfsleven.

PvdA
in de periode 1967-1977: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Nelly Greta (Nel)

wijziging in naam en/of titulatuur
N.G. Elema-Barendregt

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 25 augustus 1936

overlijdensplaats en -datum
Maassluis, 15 september 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 november 1967 tot 8 juni 1977
 • lid Europees Parlement, van 13 maart 1973 tot 4 juni 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • adjunct-chef Kabinet van Europees Commissaris ir. H. Vredeling, van 1 mei 1977 tot 1 januari 1978
 • chef Kabinet van Europees Commissaris ir. H. Vredeling, van 1 januari 1978 tot 1 juli 1980
 • directeur Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, van 1 juli 1980 tot mei 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter bestuur "Joke Smit Stichting"
 • voorzitter Bedrijfsschap Horeca, van 15 maart 1991 tot 1995

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, omstreeks 1971 tot september 1977
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Nota Buitenlandse Werknemers/wetsvoorstel Wet arbeid buitenlandse werknemers (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1973 tot september 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met sociale zaken (werkende jongeren, werkende vrouwen, buitenlandse werknemers, gelijke beloning), volkshuisvesting (stadsvernieuwing) en consumentenzaken. Voerde ook het woord bij de behandeling van de herziening van het echtscheidingsrecht (alimentatie) en voorts over onderwerpen op het gebied van milieuhygiëne.
 • In 1974 nam de Tweede Kamer een door haar ingediende motie aan, waarin werd vastgelegd dat legaal verblijvende buitenlanders het recht hadden om elders in het land werk te aanvaarden. Er diende geen plafond te worden gesteld aan het aantal buitenlandse werknemers per bedrijf.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in oktober en november 1976 op non-actief vanwege zwangerschap en bevalling

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Bibeb, "Nel Barendregt gaat de politiek uit. Je wordt als vrouw toch minder serieus genomen", in: "Opzij", 8 (nummer 4, april 1980)
 • Elsevier, 30 mei 1987
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.