J.M. (Joan) Willems

foto J.M. (Joan) Willems
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: KDC Nijmegen

Vooraanstaande Brabantse 'doorbraak'-socialist en voorman van de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA. Vicevoorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie en in 1959 en 1963 PvdA-lijsttrekker in de zuidelijke provincies. Was in 1954 de voornaamste woordvoerder van de katholieken in de PvdA die zich keerden tegen het 'Mandement'. Hield zich als Kamerlid vooral bezig met culturele zaken en Koninkrijksaangelegenheden. Had grote belangstelling voor monumentenzorg. Verliet in 1970 de Kamer, omdat hij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant was geworden.

PvdA
in de periode 1946-1970: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Martinus (Joan)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 14 maart 1909

overlijdensplaats en -datum
Oisterwijk, 30 november 1974

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • redacteur illegale blad "Christofoor", van 1941 tot 1944
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 16 augustus 1970
 • lid gemeenteraad van Oisterwijk, van 1 september 1953 tot 6 september 1966
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 6 juli 1954 tot 5 juni 1974
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met cultuur, natuurbehoud en recreatie) van Noord-Brabant, van 3 juni 1970 tot 5 juni 1974

gevangenschap/internering
gevangenschap, van 1940 tot 1941 (in de wintermaanden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • ondervoorzitter Culturele Raad van Noord-Brabant
 • voorzitter commissie Museum, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, van 1962 tot 30 november 1974

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten Generaal), van 4 oktober 1962 tot 1 maart 1967
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten Generaal), van 1 maart 1967 tot 16 augustus 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Voerde in 1960 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Monumentenwet
 • Voerde in 1964 het woord bij de behandeling van een wetsvoorstel inzake de schadeloosstelling van Tweede Kamerleden
 • Voerde in 1966 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Natuurbeschermingswet

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Medeoprichter van de PvdA
 • Was de voornaamste vertegenwoordiger van de katholieken in de PvdA. Wees namens hen op 21 februari 1955 de wens van de bisschoppen zoals die was verwoord in het Mandement van 1954 af, dat katholieken de PvdA dienden te verlaten
 • Was in mei/juni 1955 onderhandelaar voor de PvdA-fractie tijdens de informatie-Burger (huurwetcrisis)

uit de privésfeer
 • Actief in het verzet
 • Bevriend met mr. H.K.J. Beernink

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J. van den Eijnde, "Joan Willems (1909-1974). Politiek-biografische schets van een doorbraakkatholiek, die zijn idealisme aan de werkelijkheid verloor", doct. scriptie, KU Nijmegen (1990)
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

archivalia
archief-Joan Willems, Brabants Historisch Informatie Centrum (inv. 329)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.