O. baron van Wassenaer van Catwijck

foto O. baron van Wassenaer van Catwijck
bron: Gemeentearchief Den Haag

Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die tevens zijn neef was. Minzaam, beginselvast Tweede Kamerlid voor het district Leiden. Als Kamerlid breed geörienteerd en regelmatig het woord voerend, waarbij hij vaak 'preekte'. Strijder tegen zeden- en goddeloosheid en strijder voor beteugeling van drankmisbruik. Was oorspronkelijk officier en korte tijd burgemeester van Voorburg. Daarna ambachtsheer van Katwijk en hofdignitaris. Schatrijk door zijn huwelijk met een dochter van de rijke Rotterdamse koopman Hoffmann. Was enige tijd de officieuze leider van de AR-fractie in de Tweede Kamer.

antirevolutionair
in de periode 1866-1887: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Otto

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 26 december 1823

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 november 1887

begraafplaats en -datum
Katwijk-Binnen, familiegraf, 23 november 1887

3.

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1866 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • Opperceremoniemeester des Konings, van 15 september 1878 tot 16 oktober 1880
 • Opperstalmeester des Konings, van 16 oktober 1880 tot 19 november 1887
 • voorzitter antirevolutionaire Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van oktober 1881 tot 17 mei 1883
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 19 november 1887 (voor het kiesdistrict Leiden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III, van 28 maart 1865 tot 19 november 1887
 • dijkgraaf polder Tedingerbroek, omstreeks 1871 (nog in 1880)

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1886 tot november 1886
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1887 tot augustus 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Was in 1873 de enige antirevolutionair die steun gaf aan het voorstel van de ministers Geertsema en Van Limburg Stirum tot afschaffing van de plaatsvervanging bij het leger
 • Stemde in 1883 vóór de conclusie van een commissie van rapporteurs, waarin een de handelwijze van het Indische Gouvernement bij het afsluiten van een contract met de Bilitonmaatschappij werd veroordeeld. Aanneming van deze conclusie was voor minister De Brauw reden om af te treden.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sprak op 17 maart 1886 tijdens het debat over de Grondwetsherziening in eerste lezing: "(...) het zal ons onmogelijk zijn onze stem te geven aan de overige wijzigingen der Grondwet, wanneer niet aan onze van den aanvang bestaande eischen [over het bijzonder onderwijs] op de een of andere wijze kan voldaan worden. (...) maar de eindstemming van elk hoofdstuk zal [dan] bij ons moeten zijn een non possumus!"
 • Was in 1887 tot voorzitter van de antirevolutionaire Kamerclub gekozen, maar overleed kort daarna

uit de privésfeer
 • Zijn vader was grondbezitter (landgoed Hoekelum), eerste luitenant, medeoprichter van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, commissaris van de landbouw te Gelderland en Statenlid in Gelderland (1821-1848)
 • Zijn schoonmoeder was een zuster van Groen van Prinsterer

verkiezingen (3/12)
 • Versloeg in 1884 bij de algemene verkiezingen de liberalen J. van der Breggen en D. Hartevelt
 • Versloeg in 1886 H. graaf van Limburg Stirum en J. Rinkes Boyer na herstemming
 • Versloeg in 1887 J.P. Smeele en J.P.Th. van Nunen (beide r.k.) na herstemming

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.