Mr. W. van der Vlugt

foto Mr. W. van der Vlugt
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Zeer geleerde Leidse hoogleraar wijsbegeerte van het recht, die als Kamerlid een academische stijl had. Was al op zijn zesentwintigste hoogleraar. Kwam in 1902 als oud-liberaal in de Tweede Kamer, als tussentijdse opvolger van een antirevolutionair. Zijn redevoeringen waren gestileerd en boeiend, met een rijke woordkeuze en dichterlijke uitingen. In 1904 in de Tweede Kamer fel tegenstander van Kuypers Hoger-Onderwijswet. Zette zich buiten de Kamer in voor de in het keizerlijke Rusland onderdrukte Finnen. In 1906 trok hij zich terug uit de politiek.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1902-1906: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 12 maart 1853

overlijdensplaats en -datum
Tongeren (gem. Epe), 5 november 1928

3.

Partij/stroming

stroming(en)
oud-liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen, vanaf 23 juni 1906

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 december 1902 tot 18 september 1906 (voor het kiesdistrict Leiden)
 • privaatdocent wijsbegeerte van het recht, Rijksuniversiteit Leiden, van december 1902 tot september 1908
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 7 maart 1904 tot 15 november 1906

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid curatorium Stolpiaansch Legaat te Leiden, omstreeks 1908 tot 1920
 • lid College van Curatoren Thorbecke Stichting, 1920

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële aangelegenheden en onderwijs

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich in 1905 met Blooker en Van Karnebeek in de Vrij-liberale fractie tegen steun aan vorming van een liberaal parlementair minderheidskabinet
 • Was voorstander van vorming van een partij van oud-liberalen en christelijk-historischen
 • Nam om gezondheidsredenen ontslag als Kamerlid

uit de privésfeer (3/4)
 • Medeoprichter van het Leids Volkshuis en de Volksleeszaal
 • Medeoprichter van het tijdschrift "Onze Eeuw"
 • Zijn vader was makelaar in effecten en directeur van het administratiekantoor van Nationale Schuld

anekdotes en citaten
 • Volgens zeggen leerde hij de fraaie en zorgvuldig opgestelde redevoeringen die hij in de Tweede Kamer hield van buiten

verkiezingen
 • Versloeg in 1902 bij tussentijdse verkiezingen J. de Lange (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1905 Dr. Th.G. den Houter (arp) na herstemming

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Q.N. (pseudoniem)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.