U. (Uke) Tellegen-Veldstra

foto U. (Uke) Tellegen-Veldstra
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Intelligente Friese arbeidersdochter, die zich na een kweekschoolopleiding ontwikkelde tot een socialistische onderwijsdeskundige en bekend stond als 'kampioene van het kleuteronderwijs. 'Was zelf ruim twaalf jaar directrice van de kweekschool voor kleuteronderwijzers in Utrecht. Daarnast achtentwintig jaar Statenlid in Utrecht, waarvan negen jaar gedeputeerde. Sprak in de Tweede Kamer alleen over onderwijsvraagstukken. Sociaal gedreven ijverig politica met grote overtuigingskracht.

PvdA
in de periode 1956-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Uilkjen (Uke)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • U. Veldstra, van 22 december 1910 tot 5 april 1935
 • U. Tellegen-Veldstra, vanaf 5 april 1935

geboorteplaats en -datum
Akkrum (gem. Utingeradeel, Frl.), 22 december 1910

overlijdensplaats en -datum
De Bilt, 11 januari 1991

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

 • belast met de leiding van de kleuterpedagogische opleiding, Nutsseminarium voor opleiding van kleuteronderwijzeressen van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1955 tot 1962
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met volksgezondheid, maatschappelijk werk, cultuur en volksontwikkeling) van Utrecht, van 6 juni 1962 tot september 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid bestuur Welzijnsstichting (als gedeputeerde)
 • lid bestuur (vicevoorzitter) Willem Arntz Stichting (als gedeputeerde)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met (kleuter- en lager) onderwijs, en daarnaast met beleid inzake lichamelijke vorming en sport

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was als gedeputeerde en bestuurslid in 1970/1971 nauw betrokken bij de affaire-Dennendal rond de door directeur Carel Muller doorgevoerde vernieuwingen in de zwakzinnigenzorg. De spanningen - ook in haar eigen partij - leidden mede tot haar terugtreden als gedeputeerde.

uit de privésfeer
 • Haar vader was wethouder en lid van Provinciale Staten van Friesland
 • Moest ontslag nemen als gedeputeerde vanwege een eerder haar overkomen verkeersongeval

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.