Drs. L.J.M. (Louis) van Son

foto Drs. L.J.M. (Louis) van Sonvergrootglas

Weinig opvallende KVP-staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Zijlstra en het kabinet-De Jong . Kwam na functies te hebben vervuld bij de katholieke werkgevers en in het bedrijfsleven via de Limburgse kandidatenlijst in de Tweede Kamer. Was daar woordvoerder mijnbouw- en consumentenzaken en kreeg vrij onverwachts al na drie jaar een regeringspost. Keerde in 1971 nog een korte periode terug in de Kamer.

KVP
in de periode 1963-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Louis Joseph Marie (Louis)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 22 mei 1922

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 januari 1986

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar ter secretarie, gemeente Tilburg, van 1939 tot 1941
 • tewerkgesteld te Duitsland, van 1943 tot 1945
 • secretaris AKWV (Algemene Katholieke Werkgeversvereniging), van 1948 tot 1953
 • adjunct-directeur N.V. Dakpannen- en kleiwarenindustrie "De Valk v/h J. Meuwissen" te Echt, van 1 januari 1953 tot november 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 28 november 1966
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met middenstand), van 28 november 1966 tot 5 april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 18 april 1967
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met middenstand, toerisme en handelsbetrekkingen, sinds 15 januari 1970 tevens regionale industrialisatie, buitenlandse economische betrekkingen en exportbevordering), van 18 april 1967 tot 6 juli 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Zijlstra belast met 1. middenstand, 2. regionale industrialisatie, 3. ordeningszaken (m.u.v. het prijsbeleid) en 4. toerisme
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-De Jong belast met 1. middenstand, 2. regionale industrialisatie, 3. ordeningszaken (m.u.v. het prijsbeleid), 4. toerisme en 5. handelsbetrekkingen

Partijpolitieke functies

 • voorzitter commissie Economische Zaken, KVP-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, omstreeks 1966

Nevenfuncties

 • voorzitter LKWV (Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging), kring Roermond
 • lid Raad van Beroep te Roermond, omstreeks 1958 (namens de werkgevers)
 • voorzitter werkplaats voor aangepaste arbeid te Echt
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, van september 1971 tot maart 1973
 • lid dagelijks bestuur bedrijfsvereniging steenindustrie
 • voorzitter Raad van Commissarissen NBT (Nationaal Bureau voor Toerisme), van 1972 tot 1984
 • voorzitter Produktschap voor gedistilleerde dranken, van 1 juni 1977 tot 27 januari 1986
 • lid Raad van Commissarissen lijmfabriek "Trobas", tot 27 januari 1986
 • voorzitter Raad van Commissarissen B.V. inkoopcombinatie "Samen Sterk", tot 27 januari 1986
 • voorzitter STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik), tot 27 januari 1986
 • voorzitter Vereniging voor Gedragstherapie, omstreeks 1986

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, R.K. "Sint Odulphus Lyceum" te Tilburg

academische studie
 • economie (niet voltooid), Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1941 tot 1943
 • economie, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1945 tot 22 november 1948

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder economische zaken (consumentenzaken, mijnbouw) van de KVP-Tweede Kamerfractie
 • Was in 1966 samen met Jos Maenen woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de mijnsluitingen in Zuid-Limburg

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1964 tot de 18 leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemden
 • Behoorde in 1964 tot de 19 leden van zijn fractie die vóór het (onaanvaardbaar verklaarde) amendement-Scheps stemden, waardoor de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam zou worden gevoegd
 • Behoorde in 1965 met Blaisse, Notenboom en Schuijt tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Geelkerken stemde om het staatsaandeel in de 'natte' mijnwinning te beperken tot minder dan 50 procent
 • Stemde in 1965 als enige van zijn fractie vóór een (verworpen) motie-Beernink over temporisering van de door de regering voorgestelde stijging der overheidsuitgaven
 • Behoorde in 1966 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Natuurbeschermingswet stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Maakte in 1967 samen met minister Bakker maatregelen bekend om de economische ontwikkeling in het Noorden van het land te bevorderen. Investeringen en vestiging van bedrijven wordt gestimuleerd en de mogelijkheden voor het verkrijgen van leningen worden vergroot.
 • Bracht in 1968 samen met de ministers De Block en Roolvink de Nota inzake de sociaal-economische aspecten van het in de jaren 1969 t/m 1972 te voeren regionaal beleid uit (9.805)
 • Bracht in 1969 een nota inzake het midden- en kleinbedrijf uit, waarin onder meer aandacht werd besteed aan verbetering van de bedrijfsbeëindigingsregeling, vereenvoudiging van administratieve lasten, middenstandsonderwijs en kredietverlening. (10.425 )
 • Bracht in 1970 samen met de ministers Roolvink, Nelissen en Schut de Nota inzake de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Groningen uit (10.758 )
 • Diende in 1970 een ontwerp-Vestigingswet detailhandel in. De wet werd in 1971 door staatssecretaris Oostenbrink in het Staatsblad gebracht. (10.739 )
 • Diende in 1971 samen met minister Polak een ontwerp-Colportagewet in. De wet werd in 1973 door staatssecretaris Hazekamp en minister Van Agt in het Staatsblad gebracht. (11.106 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman en assuradeur; zijn moeder was winkelierster

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Echt, Dr. Aasterbergerweg 9, omstreeks 1963
 • Montfort, Burg. Geurtsweg 2, omstreeks 1971

ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 juli 1971

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
preses Tilburgs Studentencorps "St. Olof"

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Tilburg, 24 december 1948 (kerkelijke inzegening 22 januari 1949)

echtgeno(o)t(e)/partner
A.Th. Jönsson, Antonetta Theodora (Netty)

kinderen
1 dochter en 1 zoon

vader
J.W.P.M. van Son, Joseph Waltherus Petrus Maria

geboorteplaats en/of -datum
Tilburg, 31 mei 1893

moeder
M.W. Donders, Maria Wilhelmina

geboorteplaats en/of -datum
Tilburg, 2 december 1898

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.