Dr. J. (Jo) Severijn

foto Dr. J. (Jo) Severijn
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Theoloog, voorman van de Gereformeerde Bond en ARP-Tweede Kamerlid. Werd na enige jaren onderwijzer te zijn geweest hervormd predikant en in 1929 Tweede Kamerlid. Kruiste in de Kamer de (theologische) degens met orthodox-protestanten als Zandt en Lingbeek over onder meer de zondagsopenstelling van winkels. Vanwege een benoeming tot hoogleraar theologische filosofie moest hij het Kamerlidmaatschap beëindigen. Was 26 jaar voorzitter van de Gereformeerde Bond en een vooraanstaand lid van zijn partij, die hem tot haar erelid benoemde.

ARP
in de periode 1929-1931: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Johannes (Jo)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 8 mei 1883

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 2 juli 1966

begraafplaats en -datum
Bilthoven, 6 juli 1966

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1929 tot 20 oktober 1931
  • hoogleraar wijsgerige ethiek en godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht, van 16 oktober 1931 tot 1 september 1951 (benoemd bij K.B. van 8 augustus 1931)
  • rector magnificus Rijksuniversiteit Utrecht, van september 1951 tot september 1952
  • bijzonder hoogleraar wijsgerige ethiek en godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 september 1951 tot 1 juni 1953 (vanwege de Gereformeerde Bond ter verbreiding en verdediging van de waarheid in de Hervormde (Gereformeerde) Kerk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

  • voorzitter Gereformeerde bond ter verbreiding en verdediging van de waarheid in de Hervormde kerk, van 1940 tot 1966
  • hoofdredacteur "Waarheidsvriend", orgaan van de Gereformeerde Bond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over onderwijs, Nederlands-Indië en defensie

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Propagandeerde de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
  • Was in 1931 als hoogleraar de opvolger van Hugo Visscher, die ook zijn promotor was geweest

uit de privésfeer
Populair predikant, die ook goed bezochte Bijbellezingen hield

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.