Dr. J.P. (Jan) Mazure

foto Dr. J.P. (Jan) Mazurevergrootglas

Waterstaatsingenieur en 'amateur-politicus'. Drie jaar voorzitter van de Eerste Kamer. Rotterdamse onderwijzerszoon, die aan de TH in Delft voor de civiele richting koos. Na vijfentwintig jaar gewerkt te hebben in de natte waterstaat zwaaide hij over naar de droge waterstaat. Nuchtere socialist die begin jaren dertig bedankte voor de SDAP en na de oorlog lid werd van de PvdA. Was woordvoerder verkeer en waterstaat en volkshuisvesting in de Eerste Kamer tot hij in 1966 Kamerpresident werd. Behoorde in 1970 tot de oprichters van DS70. Zeer belezen ingenieur zonder poespas en enthousiast korfballer.

PvdA
in de periode 1956-1969: lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Jannis Pieter (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 24 december 1899

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 3 november 1990

levensbeschouwing
geen godsdienst

niet-kerkelijke levensbeschouwing
humanistisch

partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (tot begin jaren '30)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf 1970

hoofdfuncties en beroepen

 • ingenieur, Dienst der Zuiderzeewerken, van 1923 tot 1944
 • eerstaanwezend ingenieur, Dienst der Zuiderzeewerken, van 1938 tot 1944
 • hoofdingenieur, Dienst der Zuiderzeewerken, tot 1 oktober 1950
 • directeur Stichting tot Rationalisering van het Bouwen ("Ratiobouw") te 's-Gravenhage, van 1945 tot 1 oktober 1950 (adviesbureau over bouwsystemen van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting)
 • hoogleraar in de leer der toegepaste mechanica, Technische Hogeschool te Delft, van 1 oktober 1950 tot 1 september 1956
 • hoogleraar bouwconstructie, Technische Hogeschool te Delft, van 1 september 1956 tot 1 november 1968
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 september 1958 tot 16 september 1969
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1966 tot 16 september 1969 (benoemd bij K.B. van 7 juli 1966)

partijpolitieke functies

 • voorzitter Bezinningscommissie DS'70, van juni 1977 tot augustus 1977 (na de verkiezingsnederlaag)

nevenfuncties

 • lid hoofdbestuur KNKB (Koninklijke Nederlandse Korfbalbond)
 • voorzitter Haagse Korfbalbond, van 8 juni 1940 tot 1946
 • lid (later voorzitter) Raad van Avies Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding, van 1948 tot 1966
 • voorzitter studiecommissie Bouwvoorschriften, van 1949 tot 1952
 • lid Brandweerraad, van 1 oktober 1952 tot 1 januari 1960
 • voorzitter Humanistisch Verbond, afdeling 's-Gravenhage, van 1954 tot 1959
 • lid commissie subsidiëring lichamelijke opvoeding en sport, vanaf januari 1956
 • conrector Technische Hogeschool te Delft, van 1960 tot 1961
 • vicevoorzitter Raad voor de Volkshuisvesting, van 1961 tot 1978
 • buitengewoon lid Octrooiraad, omstreeks september 1966
 • lid Zuiderzeeraad, omstreeks september 1966
 • voorzitter studiecommissie gehele of gedeeltelijke indijking Waddenzee, van 4 maart 1970 tot 1974
 • voorzitter Waddenzeecommissie, van 1970 tot 1978
 • lid Raad van Advies Humanistisch Verbond

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 oktober 1960 tot 5 juni 1963
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1966 tot 18 september 1969
 • voorzitter vaste commissie voor de Buitenlandse Politiek (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 oktober 1966 tot 12 december 1967
 • voorzitter bijzondere commissie voor de voorbereiding van de Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 oktober 1967 tot 16 september 1969
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 oktober 1966 tot september 1969

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid KNKB (Koninklijke Nederlandse Korfbalbond), vanaf september 1959
 • lid Comité van Aanbeveling Anti-Apartheidsdemonstratie, april 1960

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Hogere Technische School

academische studie
 • bouwkunde, Technische Hogeschool te Delft, tot 1923

promotie
 • technische wetenschappen, Technische Hogeschool te Delft, 16 december 1937

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met verkeer en waterstaat en PTT-aangelegenheden.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1971 medeopsteller van de beginselverklaring van DS'70

uit de privésfeer
 • Was actief als korfbalspeler en -scheidsrechter. Gaf in de jaren vijftig tv-commentaar bij korfbalwedstrijden. Was in 1952 "uitvinder" van het microkorfbal.
 • Oprichter Stichting Algemeen Humanistisch Trefpunt
 • Zijn vader was onderwijzer

anekdotes en citaten
 • Zei bij zijn aantreden als voorzitter van de Eerste Kamer: "Zoals de sport de amateur niet kan missen, zo kan ook de politiek de amateur niet missen; maar het overwicht ligt wel bij de professionals".

verkiezingen
 • Was in 1956 kandidaat in, en werd in 1960 en 1963 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, Houtrustlaan 38, omstreeks 1958 en nog in 1967
 • 's-Gravenhage, Leidsestraatweg 15-F120, omstreeks april 1989

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1950
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 13 september 1969 (t.g.v. afscheid als Kamervoorzitter)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Rotterdamse Korfbalvereniging "Velox", vanaf 1916 (bleef actief als speler tot 1956)
 • lid KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), afdeling Natuurkunde, vanaf 20 juni 1960

hobby's
korfbal (speler Nederlands twaalftal in 1927 en 1928)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Kwel en chloor bezwaar in de Wieringermeer"
 • "De berekening van getijden en stormvloed op de benedenrivieren" (dissertatie, 1937)
 • "Nieuwe bouwsystemen" (1946)
 • "De water- en zoutbalans van het IJsselmeer"
 • "The European approach to new methods for house construction"
 • diverse artikelen in "De Ingenieur" en "Bouw"

literatuur/documentatie
 • F.K. Ligtenberg, "Levensbericht J.P. Mazure", in: "Levensberichten en herdenkingen, KNAW" (1992), 43
 • Wie is dat? 1956

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 3 november 1926

echtgeno(o)t(e)/partner
C. Visscher, Cornelia

vader
J.P. Mazure, Jannis Pieter

geboorteplaats en/of -datum
Groede (Zld.), 24 september 1865

moeder
J.M. Kraaijenbrink, Johanna Maria

geboorteplaats en/of -datum
Rotterdam, 6 november 1874

beroep grootvader (vaderskant)
timmerman

beroep grootvader (moederskant)
onderwijzer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.