A.C. (Dries) Koenen

foto A.C. (Dries) Koenen

In Nijmegen geboren, maar in Amsterdam woonachtige communist. Lid van de CPN-fractie na de verkiezingen van 1946. Opgeleid tot smid en actief in de communistische vakbond. Woordvoerder van de CPN-fractie voor sociale zaken, ambtenarenzaken, pensioenen, PTT-aangelegenheden en de spoorwegen.

CPN
in de periode 1946-1948: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Andreas Cornelis (Dries)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 15 september 1905

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 31 juli 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
CPN (Communistische Partij van Nederland)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid bestuur EVC (Eenheids Vakcentrale), van 1930 tot 1945
 • secretaris EVC (Eenheids Vakcentrale), van april 1945 tot 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 juni 1946 tot 27 juli 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • hoofd- en districtslid bestuur IAH (Internationale Arbeidershulp)
 • voorzitter werklozenvereniging EMM (Eendracht Maakt Maakt) (aangesloten bij het NVV)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer over zaken op verschillende terreinen, met name over ambtenarenzaken (defensiepersoneel, pensioenen, PTT-beambten), sociale zaken en verkeer.
 • Was in 1947 woordvoerder van de CPN-fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel Noodwet Ouderdomsvoorziening

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Had volgens eigen zeggen kinderen die, evenals zijn vrouw, in de oorlog werden weggevoerd en niet terugkeerden
 • Woonde later samen met mevrouw L'Istelle

verkiezingen
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1948 op een onverkiesbare plaats
 • Bedankte later voor de CPN en voor de EVC

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.