Mr. H.F. Hesselink van Suchtelen

foto Mr. H.F. Hesselink van Suchtelen
bron: Onze Afgevaardigden

Ruim zeventien jaar de liberale afgevaardigde van het district Doetinchem. Was al op jonge leeftijd burgemeester van Groenlo; een functie die hij combineerde met de advocatuur. Behoorde tot de vooruitstrevende liberalen in de Tweede Kamer. In 1893 benoemd tot burgemeester van Wageningen, wat hij ruim 29 jaar bleef. Als (oud-)schoolopziener vooral onderwijsspecialist.

vooruitstrevende kamerclub, 'club-Pyttersen', liberaal
in de periode 1894-1901: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Herman François

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gorssel, 11 oktober 1852

overlijdensplaats en -datum
Wageningen, 10 mei 1934

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
Liberale Unie

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot 10 juni 1896
 • Club-Pyttersen, van 10 juni 1896 tot 21 september 1897 (gematigd liberalen o.l.v. Pyttersen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • burgemeester van Groenlo, van 1 januari 1878 tot 16 april 1893
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Groenlo, van 1 december 1881 tot 1 december 1890
 • schoolopziener, arrondissement Groenlo, van 1 november 1884 tot 1 juni 1893
 • burgemeester van Wageningen, van 16 april 1893 tot 1 november 1922
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Doetinchem)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Comité voor het verkrijgen van een scheepvaartwater van de Rijn door de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee, 1908
 • lid College van Curatoren Rijks Landbouw-Hoogeschool te Wageningen, van 8 januari 1918 tot januari 1923

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak slechts enkele malen in de Tweede Kamer, onder andere over onderwijs en spoorwegaangelegenheden
 • Hoewel hij Takkiaan was, stemde hij in 1896 vóór de ontwerp-Kieswet van Van Houten

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was landeigenaar en landbouwer

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1897 H.A. Pauwen (r.k.) na herstemming. Derde kandidaat was M.A. Brants (arp).
 • Werd in 1901 verslagen door P. van Vliet jr. (arp)
 • Werd in augustus 1901 bij naverkiezingen in het district Lochem verslagen door W.P.G. Helsdingen (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.