H.G.M. (Henri) Hermans

foto H.G.M. (Henri) Hermans
bron: Katholieke Encyclopaedie

Limburgse arbeidersafgevaardigde in de Tweede Kamerfractie van de Katholieken?. Opgeleid als typograaf en nadien werkzaam in de journalistiek. Gaf onder andere een krantje uit. Actief in de Katholieke sociale beweging als voorzitter van de Rooms-Katholieke Typografenbond. Werd door Ruijs de Beerenbrouck in 1903 tot een soort ombudsman van de Rooms-Katholieke Volksbond benoemd. In 1918 volgde hij de tot Commissaris van de Koningin benoemde Ruijs op als Tweede Kamerlid. Was verder redacteur van De Volkskrant, toen de krant van de Katholieke vakbeweging. In de Kamer niet zo opvallend. Hij was de laatste die als districtsafgevaardigde werd gekozen.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1918-1942: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henricus Gerardus Maria (Henri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Blitterswijck (gem. Meerlo, Lb.), 14 augustus 1874

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 mei 1949

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 juli 1918 tot 14 februari 1942 (1918 voor het kiesdistrict Gulpen)
 • redacteur weekblad "De Volkskrant", orgaan van de federatie der Diocesane R.K. Volks- en Werkliedenbonden, van 2 oktober 1919 tot januari 1920
 • redacteur dagblad "De Volkskrant", van 19 januari 1920 tot 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

 • hoofdredacteur cultureel-maatschappelijk RKWV-tijdschrift "Lering en leiding", vanaf 1926
 • lid College van Regenten over de gevangenissen te 's-Gravenhage, vanaf 25 februari 1932 (nog in 1938)

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) en P.T.T. 1928 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) 1938 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met aangelegenheden inzake het mijnwezen, verkeer, spoorwegen en sociale zaken
 • Interpelleerde in 1921 minister König over de toestand in de Limburgse mijnen, meer in het bijzonder met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden der mijnwerkers

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd door toedoen van Charles Ruys de Beerenbrouck secretaris van arbeid
 • Verloor in 1913 zijn raadszetel toen Maastrichtse bierbrouwers en kasteleins steun gaven aan zijn tegenkandidaat. Hij was in Maastricht een vooraanstaand bestrijder van drankmisbruik.

uit de privésfeer (3/7)
 • Zijn vader was onderwijzer en journalist
 • Verbleef de laatste jaren van zijn leven, na een hartaanval, in Huize 'Carolus Borromeus' in Den Haag
 • Bij de uitvaartmis voor hem in Den Haag was mgr. J.H.G. Lemmens, bisschop van Roermond, aanwezig

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "t Politiek Buurke"
 • "Frits"
 • "Henricus"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.