Dr. P.M. (Pieter) Heertjes

foto Dr. P.M. (Pieter) Heertjes
bron: TU Delft Beeldbank

Delftse lector die in november 1945 als vertegenwoordiger van het verzet in het Nood-parlement kwam. Scheikundige, die vooral deskundig was op het gebied van kleurstoffen. Groeide op in Nederlands-Indië. Was aan het einde van de oorlog gewestelijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Sprak in de Kamer onder meer over de zuiveringen in het hoger onderwijs. Vanaf 1947 bijna 31 jaar hoogleraar in Delft. Begeleidde 44 promovendi.

partijloos, PvdA
in de periode 1945-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pieter Martinus (Pieter)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Ir. P.M. Heertjes, tot december 1938

geboorteplaats en -datum
Monnickendam, 18 december 1907

overlijdensplaats en -datum
Delft, 7 mei 1983

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • partijloos, van 1945 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946
 • partijloos

verwante partij
CHU (Christelijk-Historische Unie) (voor 1945)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • scheikundig officier (gemobiliseerd), van augustus 1939 tot mei 1940
 • gewestelijk commandant der Binnenlandse Strijdkrachten, van mei 1945 tot september 1945
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 4 juni 1946
 • hoogleraar chemische technologie, Technische Hogeschool te Delft, van 1 april 1947 tot 1 januari 1978 (benoemd in september 1946)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid diverse normalisatiecommissies
 • voorzitter bestuur, Verfinstituut TNO te Delft

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Voerde eenmaal het woord in de Tweede Kamer, over het zuiveringsbeleid
 • Stemde in 1946 bij vóór het voorstel (in eerste lezing) om een aparte Grondwetskamer in het leven te roepen (dit voorstel kreeg bij de tweede lezing geen tweederde meerderheid) en vóór het scheppen van de mogelijkheid om dienstplichtigen uit te zenden naar Nederlands-Indië

uit de privésfeer
Werd in 1943 commandant der Orde Dienst in Delft

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid parlementaire commissie naar Nederlandsch-Indië, februari 1946

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Reijnders (schuilnaam in het verzet)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.