Mr. F.J.J. baron van Heemstra

foto Mr. F.J.J. baron van Heemstra
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Weinig opvallend antirevolutionair Tweede Kamerlid voor het district Haarlemmermeer. Telg van een Friese adellijke familie, zoon van een Tweede Kamerlid en broer van een minister en Kamerlid. Volgde in 1875 de militante liberaal Rutgers van Rozenburg op. Na zijn overlijden ondernam zijn zoon Schelto een vergeefse poging om hem op te volgen.

antirevolutionair
in de periode 1875-1878: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frans Julius Johan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 15 juli 1811

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 februari 1878

3.

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • page aan het hof van koning Willem I, vanaf 1824
  • landeigenaar
  • grietman van Rauwerderhem, van 1 augustus 1838 tot 1 juli 1851
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 november 1875 tot 19 februari 1878 (voor het kiesdistrict Haarlemmermeer)

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • rentmeester-generaal der Duitsche Orde, Balije Utrecht, van september 1861 tot 19 februari 1878
  • lid bestuur Comité tot het verleenen van hulp aan gewonde en zieke krijgslieden in tijd van oorlog, omstreeks 1869

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak slechts enkele keren in de Tweede Kamer over kleine onderwerpen (tol Haagsche Schouw, kantongerecht Leiden en besmettelijke veeziekte)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Een zoon van hem was burgemeester van Jutphaas, van Vreeland en Nigtevecht, en van Driebergen-Rijsenburg

verkiezingen
  • Was in 1866 en 1866 verliezend kandidaat in het district Dokkum
  • Versloeg in 1875 bij de periodieke verkiezingen jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg (lib.). Werd vanwege een onregelmatigheid bij de verkiezingen niet toegelaten. Versloeg bij een nieuwe verkiezing op 3 november 1875 wederom jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.