Mr. G. (Gijs) van Hall

foto Mr. G. (Gijs) van Hallvergrootglas

PvdA-magistraat en senator uit een voorname Amsterdamse bankiersfamilie. Speelde in de oorlog met zijn broer Walraven een belangrijke rol bij de financiering van het verzet. Volgde in 1957 de populaire d'Ailly op als burgemeester van Amsterdam. Maakte zich onder meer sterk voor toevoeging van het Bijlmermeergebied aan Amsterdam. Wist in de roerige jaren zestig niet goed om te gaan met de gezagsproblemen die ontstonden door het optreden van Provo. Na het rumoer rond het huwelijk van prinses Beatrix en de bouwvakkersrellen in 1966 werd hij begin 1967 eervol ontslagen. Gold als een regent-oude-stijl met hart voor de stad, die tamelijk afstandelijk optrad. In de Eerste Kamer woordvoerder financiën van zijn fractie.

PvdA
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam

Voornaam (roepnaam)

Gijsbert (Gijs)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 april 1904

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 22 mei 1977

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (tot 1946)

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • burgemeester van Amsterdam, van 1 februari 1957 tot 1 juli 1967 (benoemd bij K.B. van 31 december 1956; eervol ontslag bij K.B. van 13 mei 1967)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1956 tot 10 mei 1971
  • directeur bank "Labouchère en Co.", van 15 oktober 1948 tot 1 februari 1957

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties (2/20)

  • lid commissie ter opvolging van de CORVO (Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd), omstreeks 1970
  • voorzitter Nederlands centrum voor huisvesting bejaarden, omstreeks 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerder financiën en economische zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Speelde samen met zijn broer Walraven (Wally) een belangrijke rol bij de financiering van het verzet tijdens de oorlog. Zijn broer leidde het Nationaal Steunfonds, dat uitgroeide tot een landelijke organisatie die financiële steun gaf aan verzetsgroepen, onderduikers en stakers, en aan personen die door ontslag zonder inkomsten waren geraakt.
  • Aangetrouwde neef van de dichter Martinus Nijhoff
  • Zijn vader was werkzaam in de financiële wereld (o.a. secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel en bankier)

verkiezingen
  • Werd in 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.