Mr. G. (Gijs) van Hall

foto Mr. G. (Gijs) van Hallvergrootglas

PvdA-magistraat en senator uit een voorname Amsterdamse bankiersfamilie. Speelde in de oorlog met zijn broer Walraven een belangrijke rol bij de financiering van het verzet. Volgde in 1957 de populaire d'Ailly op als burgemeester van Amsterdam. Maakte zich onder meer sterk voor toevoeging van het Bijlmermeergebied aan Amsterdam. Wist in de roerige jaren zestig niet goed om te gaan met de gezagsproblemen die ontstonden door het optreden van Provo. Na het rumoer rond het huwelijk van prinses Beatrix en de bouwvakkersrellen in 1966 werd hij begin 1967 eervol ontslagen. Gold als een regent-oude-stijl met hart voor de stad, die tamelijk afstandelijk optrad. In de Eerste Kamer woordvoerder financiën van zijn fractie.

PvdA
in de periode 1956-1971: lid Eerste Kamer, burgemeester van Amsterdam

voornaam (roepnaam)

Gijsbert (Gijs)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 april 1904

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 22 mei 1977

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

stroming(en)
liberaal (tot 1946)

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker bank "Kean Taylor & Co." te New York, van mei 1928 tot 1931
 • directeur Amsterdam Trusteekantoor N.V., van 1931 tot oktober 1948
 • directeur bank "Labouchère en Co.", van 15 oktober 1948 tot 1 februari 1957
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1956 tot 10 mei 1971
 • burgemeester van Amsterdam, van 1 februari 1957 tot 1 juli 1967 (benoemd bij K.B. van 31 december 1956; eervol ontslag bij K.B. van 13 mei 1967)

nevenfuncties

 • lid bestuur Nederlandsche Unie, afdeling Laren-Blaricum, vanaf juli 1940
 • lid bestuur Vereniging voor Effectenhandel
 • lid afdeling beheer Raad voor het Rechtsherstel, omstreeks 1946
 • lid Raad van Commissarissen Machinefabriek "Du Croo & Brauns"
 • lid Raad van Commissarissen "Van Berkel's Patent"
 • lid Raad van Commissarissen scheepwerf "Wilton-Feyenoord"
 • lid Raad van Commissarissen "Verenigde Touwfabrieken"
 • voorzitter Raad van Commissarissen "North-Western and Pacific Hypotheekbank"
 • lid Raad van Commissarissen "Leerdam v/h Jeekel Mijnssen & Co"
 • lid College van Curatoren Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1945 tot 1957
 • voorzitter curatorium "Het Amsterdamsch Lyceum"
 • lid Raad voor het Zuiver-Wetenschappelijk Onderwijs, van 1 april 1955 tot 1 april 1960
 • penningmeester Comité tot oprichting van een nationaal monument op de Dam te Amsterdam, 1956
 • voorzitter College van Curatoren (Gemeentelijke) Universiteit te Amsterdam, van februari 1957 tot juli 1967
 • lid curatorium Reactor Centrum Nederland, omstreeks 1958
 • lid Raadgevende Vergadering Raad van Europa en West-Europese Unie, van 1968 tot 1971
 • voorzitter Centrum labaratorium bloedtransfusie, Nederlandse Rode Kruis, omstreeks 1969
 • voorzitter Nederlands centrum vereniging voor revalidatie, omstreeks 1969
 • voorzitter Nederlands centrum voor huisvesting bejaarden, omstreeks 1969
 • lid commissie ter opvolging van de CORVO (Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd), omstreeks 1970

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Amsterdam (tot vierde klas, afgebroken door twee operaties en t.b.c.-kuren)

voortgezet onderwijs
 • gymnasium, "Het Amsterdamsch Lyceum" te Amsterdam, van november 1917 tot 1923

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Leiden, van 21 september 1923 tot 2 maart 1928

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën en economische zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie

wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens zijn burgemeesterschap werd Amsterdam uitgebreid met de Bijlmermeerpolder en maakte de gemeente zich sterk voor de bouw van de IJ- en Coentunnels
 • Kreeg als burgemeester te maken met ernstige ordeverstoringen (provo's, anti-Vietnamdemonstraties, rellen rond het huwelijk van prinses Beatrix, bouwvakkersrellen)
 • Had een slechte verhouding met de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, H.J. van der Molen, waarvan de onderlinge communicatie sterk te lijden had
 • Zijn functioneren was onder andere het onderwerp van de door de regering in 1966 ingestelde commissie-Enschede
 • Werd op 13 mei 1967, enkele dagen voor openbaarmaking van het rapport van de commissie-Enschede, door minister Beernink op eervolle wijze ontslagen als burgemeester van Amsterdam, vanwege de kritiek op zijn leiding van de politie bij de ordehandhaving en het afgenomen vertrouwen in de gezagshandhaving. Hij had, naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Enschede van het kabinet de keuze gekregen tussen zelf ontslag nemen of ontslagen worden. Hij weigerde het eerste, omdat hij openbaarmaking van het rapport van de commissie wilde afwachten. Daarin werd hij gesteund door de wethouders.

uit de privésfeer
 • Speelde samen met zijn broer Walraven (Wally) een belangrijke rol bij de financiering van het verzet tijdens de oorlog. Zijn broer leidde het Nationaal Steunfonds, dat uitgroeide tot een landelijke organisatie die financiële steun gaf aan verzetsgroepen, onderduikers en stakers, en aan personen die door ontslag zonder inkomsten waren geraakt.
 • Aangetrouwde neef van de dichter Martinus Nijhoff
 • Zijn vader was werkzaam in de financiële wereld (o.a. secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel en bankier)

verkiezingen
 • Werd in 1956, 1960, 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam
 • New York, van mei 1928 tot 1931
 • Amsterdam, vanaf 1931
 • Amsterdam, Tesselschadestraat 8-12, omstreeks 1955
 • Amsterdam, Beethovenstraat 145, omstreeks 1956 en nog in 1971

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1956
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1961

overige onderscheidingen en prijzen
 • gouden eremedaille stad Amsterdam (bij zijn afscheid als burgemeester)
 • Kruis van Verdienste Nederlandsche Roode Kruis

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Nederlandse Unie, van 1940 tot 1941

publicaties/bronnen

publicaties
"Ervaringen van een Amsterdammer" (memoires, 1976)

literatuur/documentatie
 • J.J. Woltjer, "Hall, Gijsbert van (1904-1977)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 160
 • D. Wolthekker, "Alleen omdat ik een Van Hall ben. Gijs van Hall 1904-1977" (2017)
 • Winkler Prins Jaarboek 1968
 • Wie is dat? 1975

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia
familie-archief GA Amsterdam

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 1 mei 1928

echtgeno(o)t(e)/partner
E. Nijhoff, Emma

kinderen
3 dochters

vader
Mr.Dr. A.F. van Hall, Adriaan Floris

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 22 oktober 1870

moeder
P.J. Boissevain, Petronella Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 26 oktober 1873

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.