Biografie verschenen over Amsterdamse burgemeester Van Hall

maandag 12 juni 2017, 8:29

DEN HAAG (PDC) - De Amsterdamse burgemeester Gijs van Hall werd in de jaren zestig van de vorige eeuw de verpersoonlijking van regentesk gedrag. Goed beschouwd wist hij niet om te gaan met (soms ludieke) acties van jongeren, waarbij de politie vaak onnodig hard optrad. Uiteindelijk moest Van Hall in 1967 het veld ruimen.

Van Hall was de eerste burgemeester van een grote stad, die gedwongen moest vertrekken. De Leidse wetenschapper Dirk Wolthekker promoveerde afgelopen week op een biografie over deze bestuurder en over diens ontslag.

Het vertrek van Van Hall had zeker iets tragisch, omdat hij mede was benoemd vanwege zijn rol in het verzet. Met zijn broer Wally zorgde hij, dankzij een grootschalige vervalsing bij de Nederlandse Bank, voor de financiering daarvan. Daarna was hij aanvankelijk een succesvol burgemeester die veel voor de stad deed.

De uit het patriciaat afkomstige Van Hall, die tevens Eerste Kamerlid voor de PvdA was, weet de kritiek op hem mede aan zijn afkomst. De titel van het proefschrift 'Alleen omdat ik een Van Hall ben', verwijst daar naar.

Bron: www.universiteitleiden.nl